ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

It is no denied that making time for exercise provides some important benefits. First of all, doing exercise improves your physical health. Exercising help controls your weight, developing and maintaining physical fitness  as well as prevent osteoporosis, high blood pressure, heart disease, cancer,etc. Besides, exercise improves mental health. Not only does it reduce anxiety and stress, doing exercise also promote your mood and lowers your risk of other mental health conditions such as depression. Last but not least, doing exercise every day help you keep the brain healthy. Physical activities help increase blood circulation, promote better sleep, relieve stress, boost memory and ability to learn new things. To sum up, regular exercise and physical activity is an important part of a healthy lifestyle, whose health benefits are hard to ignore.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

It is no denied (undeniable) that making time for exerciseprovides some important benefits. First of all, doing exercise improves your physical health. Exercising help controls your weight, developing and maintaining physical fitness  as well as prevent osteoporosis, high blood pressure, heart disease, cancer,etc. Besides, exercise improves mental health. Not only does it reduce anxiety and stress, doing exercise also promotes your mood (boost your mood) and lowers your risk of other mental health conditions such as depression. Last but not least, doing exercise every day help you keep the brain healthy. Physical activities help increase blood circulation, promote better sleep, relieve stress, boost memory and ability to learn new things. To sum up, regular exercise and physical activity is an important part of a healthy lifestyle, whose health benefits are hard to ignore.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (62 điểm)
0 phiếu

 

It is undeniable / There is no doubt that making time for exercise provides/ brings/ renders some important/ vital advantages/ merits ( you should use synonym) . First of all, doing exercise improves your physical health. Exercising help you control your weight, thus developing and maintaining physical fitness or prevent osteoporosis, high blood pressure, heart disease, cancer, etc into the bargain. Another equally significant element is that doing exercise enhances mental health. Not only can physical activities reduce anxiety and stress, but they also promote/ boost your mood and diminish risk of other mental health conditions such as depression. Last but not least, doing exercise regularly keeps the brain healthy through  increasing blood circulation, bettering sleep, relieving stress and boosting memory and ability to learn new things. To sum up, regular exercise and physical activity is an important part of a healthy lifestyle, whose health benefits are hard to ignore.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (11 điểm)
sửa nội dung bởi
0 phiếu

It is no denied (denying) that making time for exercise (exercises) provides some important benefits. First of all, doing exercise improves your physical health. Exercising help controls (helps control) your weight, developing and maintaining physical fitness  as well as prevent osteoporosis, high blood pressure, heart disease, cancer,etc. Besides, exercise improves mental health. Not only does it reduce anxiety and stress, doing exercise also promote (pomotes) your mood and lowers your risk of other mental health conditions such as depression. Last but not least, doing exercise every day help you keep the brain healthy. Physical activities help increase blood circulation, promote better sleep, relieve stress, boost memory and ability to learn new things. To sum up, regular exercise and physical activity is an important part of a healthy lifestyle, whose health benefits are hard to ignore.

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...