ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.4k thành viên

Some people think that parents should teach children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

Discuss both these views and give your own opinion.

Educating about social conscience plays a crucial role in the development of children. It is argued that parents should discipline their offspring while others debate that it should be taken responsibilities by schools. In this essay, I will discuss both views of these opinions and give my own point of view.

One the one hand, parents is a vital part of their children and it seems to be better for children learning those principles from their parents. One of the initial lessons which a child has to learn is about moral and social behaviour. Therefore, those lessons should be taught at home by those who children first saw and imitated-their parents. Moreover, it seems to be reasonable for parents to educate their child about perspective about being a good person of society. In fact, many of people who have important contributions to society are descendant from well-educated parents, although they could study not from prestigious schools or universities.

One the other hand, social conscience should be practised and nurtured in school. Initially, the surrounding environment in school offers children more opportunities to endure and practise. For example, children in a class would be taught how to behave and play together as a whole. It would gain the relationships between those children which is a basis for building a well-behaved person in society. Moreover, teaching by teachers who have much of experiences would be an advantage. Children could study more effectively via those teachers who have appropriate lesson plans based on social principles for them.

In conclusion, learning how to be a good member of society at home and in schools both giving advantages and disadvantages. However, I believe that being educated about society by children’ parents in the first age offers more positive effects than learning those in schools. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Educating about social conscience plays a crucial role in the development of children. It is argued that parents should discipline their offspring while others debate that it should be taken responsibilities by schools. In this essay, I will discuss both views of these opinions and give my own point of view.

One the one hand, parents is a vital part of their children ( cái này mình không hiểu lắm ???)and it seems to be better for children learning those principles from their parents. One of the initial lessons which a child has to learn is about moral and social behaviour. Therefore, those lessons should be taught at home by those who children first saw and imitated-their parents. Moreover, it seems to be reasonable for parents to educate their child about perspective about ( dùng thế này rất dễ bị lặp ) being a good ( không biết thế nào nhưng như mình được khuyên là ko nên dùng "good:) person of society. In fact, many of people who have important contributions to society are descendant from well-educated parents, although they could study not from prestigious schools or universities. ( ý đoạn này còn khá chung chung không cụ thể lắm)

One the other hand, social conscience should be practised and nurtured in school. Initially, the surrounding environment in school offers children more opportunities to endure and practise. For example, children in a class would be taught how to behave and play together as a whole. It would gain the relationships between those children which is a basis for building a well-behaved person in society. Moreover, teaching by teachers who have much of experiences would be an advantage. Children could study more effectively via those teachers who have appropriate lesson plans based on social principles for them.

In conclusion, learning how to be a good member of society at home and in schools both giving advantages and disadvantages. However, I believe that being educated about society by children’ parents in the first age offers more positive effects than learning those in schools. ( cái này phần trên ko thấy đề cập đến )

bài này mình nghĩ là bạn nên nêu cả advantages và disadvantages, rồi chọn cái nào thì làm nổi bật cái đó lên, Cả 2 ý bạn đưa ra đều khá chung chung

 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (50 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...