ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2,088 Bài viết

2,954 Góp ý

1,942 bình luận

13,183 thành viên

Importance of students'doing homework

Doing homework is very vital and necessary to students.First of all,doing homework help them reinforce knowladge which they have learnt in class.If   students do assignment regular, they will go over knowladge.So they can understand and remember their lesson more.Morever,when students understand old lessón,they olso understand new lesson easily.Besides,through exercises they have chane of improving their skill such as calculation,time management,so on.In the other hand,doing homework helps them avoid wasting much ttime going out and playing games.After going back home from school,if there no homework,they will tend playing games.But homework will force them to learn.In short,students had better spend their time doing homeword suitably.Doing homework is dispendsable to students learn better.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi 26 Tháng 4, 2016 trong Chữa bài Thi Quốc Gia bởi ThuỳDung (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Doing homework is very ( ko nên dùng very) vital and necessary to  students.First of all,doing homework help them reinforce knowladge ( check chính tả) which they have learnt in class.If   students do assignment regular ( lỗi ngữ pháp, sau V là adv), they will go over knowladge.So they can understand and remember their lesson more.Morever,when students understand old lessón,they olso understand new lesson  ( 1 là thêm "S" 2 là thêm mạo từ a/an/the) easily.Besides,through exercises they have chane ( check chính tả) of improving their skill(s) such as calculation,time management,so on.In the other hand,doing homework helps them avoid wasting much ttime going out and playing games.After going back home from school,if there no homework,they will tend playing games.But homework will force them to learn.In short,students had better spend their time doing homeword suitably.Doing homework is dispendsable to students learn better.
trước tiên bạn nên soát lỗi chính tả và ngữ pháp, ý còn chung chung và linking dùng còn chưa chính xác.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý 29 Tháng 4, 2016 bởi nhannguyen (50 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...