ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

 

Answer: 

The map illustrates how significant a small fishing village has become a large tourist destination throughout 30 years from 1974 to 2004.

Overall, it is clear to see that a small rural area has developed dramatically into a big coastal city where there have numerous of high building. The seashore in the West and the East appear many hotels and services. The beach in front of it also became swimming location. Woodland in the west is constructed to be a golf course. Next to it, the old village is now also a place for tourists to shop. In the center, old olives farm is expanded to be a large farmland where grow fruits and vegetables for hotels. Beside, a new road has been built to link the nearby village to the shore.

Whereas, the center fishing village didn't see large changes. It is where most of local people's home located. The  most obvious  change is that the previous harbour is deconstructed to be the beach. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Maps bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
-Dùng thì quá khứ, quá khứ hoàn thành để diễn tả bạn nhé.
-Đ1 nên viết là: The maps illustrate the transformation of an area from a small fishing village into an European tourist resort after 30 years from 1974 to 2004.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (103 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...