ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.3k thành viên

Having a good health is one of the most important thing in our life, so doing exercise is always a prior task in our daily routine. Personally, exercising regularly gives us certain benefits. The following discussions are my reasons. In the first place, one advantage of doing exercise every morning is to reduce stresses. Actually, people who exercises frequently are likely to feel relaxed, healthier and of course happier. Secondly, it is worth pointing out that doing exercise can help you prevent many serious diseases such as broken heart or even cancers. For instance,  exercising not only provide us with energy but also an  optimistic view in life. Finally, not mention to that doing exercise make us feel more confident. Because only by taking part in outdoor activities can you know exactly what you can do. To sump up, doing exercise is the simplest, cheapest way to have a good health as well as a impressive body-building.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Chữa Bài Thi Quốc Gia bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

4 góp ý

0 phiếu

 Having a good health is one of the most important thing in our life, so doing exercise is always a prior task in our daily routine. Personally, exercising regularly gives us certain benefits. The following discussions are my reasons. In the first place, one advantage of doing exercise every morning is to reduce stresses. Actually, people who exercises frequently are likely to feel relaxed, healthier and of course happier. Secondly, it is worth pointing out that doing exercise can help you prevent many serious diseases such as broken heart or even cancers. For instance,  exercising not only provide us with energy but also an  optimistic view in life. Finally, not mention to that doing exercise make us feel more confident. Because only by taking part in outdoor activities can you know exactly what you can do. To sump up, doing exercise is the simplest, cheapest way to have a good health as well as a impressive body-building.

 one of the most important thing-->one of the mose important things
The following discussions are my reasons.--->câu này mình nghĩ là thừa vì trước đấy bạn đã viết là "...gives us certain benefits" thì có thể đi luôn vào việc trình bày các lí do được rồi.
To sump up-->To sum up
 a impressive body-building--->an impressive body-building
 For instance,  exercising not only provide us with energy but also an  optimistic view in life.---> câu này mình nghĩ là chưa phù hợp cho việc triển khai luận điểm tập thể dục giúp phòng ngừa bệnh tật.  Theo mình thì bạn có thể chuyển câu này vào ngay sau luận điểm đầu tiên: "In the first place... is to reduce stresses" thì sẽ chặt chẽ hơn. Ngoài ra bạn nên thay "For instance"= "It cannot be denied" hoặc "It goes without saying that. " vì đây không phải là một ví dụ hay trường hợp cụ thể, rõ ràng mà là một lời nhận xét, đánh giá của cá nhân bạn thôi  .

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (1 điểm)
sửa nội dung bởi
0 phiếu
Having a good health is one of the most important things in our life, so doing exercise is always a prior task in our daily routine. Personally, (exercising regularly/regular physical activity) gives us certain benefits. The following discussions are my reasons. In the first place, one advantage of doing exercise every morning is to reduce stresses. Actually, people who exercise frequently are likely to feel more relaxed, healthier and of course happier. Secondly, it is worth pointing out that doing exercise can help you prevent many serious diseases illnesses such as broken heart heart/cardiovascular disease or even cancers. For instance,  Exercising not only gives us with energy but also an  optimistic view in life boosts our optimism, thus does us a power of good both physically and mentally . Finally, not mention to we should not forget to mention that doing exercise makes us feel more confident. Because only by taking part in outdoor activities can you know exactly what you can do . To sum up, doing exercise is the simplest, cheapest way to have a good health as well as an impressive body -building.(ý thứ ba của bài luận bạn nên đổi thành working out has become a must as everyone is trying to keep fit thì tốt hơn và còn để cho khớp với câu kết luận)
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (62 điểm)
0 phiếu

 Having a good health is one of the most important thing in our life, so doing exercise is always a prior task in our daily routine. Personally, exercising regularly gives us certain benefits. The following discussions are my reasons. In the first place, one advantage of doing exercise every morning is to reduce stresses. Actually, people who exercises frequently are likely to feel relaxed, healthier and of course happier. Secondly, it is worth pointing out that doing exercise can help you prevent many serious diseases such as broken heart or even cancers. For instance,  exercising not only provide us with energy but also an  optimistic view in life. Finally, not mention to that doing exercise make us feel more confident. Because only by taking part in outdoor activities can you know exactly what you can do. To sump up, doing exercise is the simplest, cheapest way to have a good health as well as a impressive body-building.

 one of the most important thing-->one of the mose important things
The following discussions are my reasons.--->câu này mình nghĩ là thừa vì trước đấy bạn đã viết là "...gives us certain benefits" thì có thể đi luôn vào việc trình bày các lí do được rồi.
To sump up-->To sum up
 a impressive body-building--->an impressive body-building
 For instance,  exercising not only provide us with energy but also an  optimistic view in life.---> câu này mình nghĩ là chưa phù hợp cho việc triển khai luận điểm tập thể dục giúp phòng ngừa bệnh tật.  Theo mình thì bạn có thể chuyển câu này vào ngay sau luận điểm đầu tiên: "In the first place... is to reduce stresses" thì sẽ chặt chẽ hơn. Ngoài ra bạn nên thay "For instance"= "It cannot be denied" hoặc "It goes without saying that. " vì đây không phải là một ví dụ hay trường hợp cụ thể, rõ ràng mà là một lời nhận xét, đánh giá của cá nhân bạn thôi  .

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)
0 phiếu

Having a good health is one of the most important things in our life, so doing exercise is always a prior task in our daily routine. Personally, (exercising regularly/regular physical activity) gives us certain benefits. The following discussions are my reasons. In the first place, one advantage of doing exercise every morning is to reduce stresses. Actually, people who exercise frequently are likely to feel more relaxed, healthier and of course happier. Secondly, it is worth pointing out that doing exercise can help you prevent many serious diseases illnesses such as broken heartheart/cardiovascular disease or even cancers. For instance,  Exercising not only gives us withenergy but also an  optimistic view in life boosts our optimism, thus does us a power of good both physically and mentally . Finally, not mention to we should not forget to mention that doing exercise makes us feel more confident. Because only by taking part in outdoor activities can you know exactly what you can do . To sum up, doing exercise is the simplest, cheapest way to have a good health as well as an impressive body -building.(ý thứ ba của bài luận bạn nên đổi thành working out has become a must as everyone is trying to keep fit thì tốt hơn và còn để cho khớp với câu kết luận)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...