ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và BAN tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.8k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

83.6k thành viên

Topic: Some people think that the increasing use of computers and mobile phones in communication has had negative effect on young people's reading and writting skills. To what extend  do you agree or disagree with this statement?

According to the soaring ultilization of computers and mobile phones in communication thesedays, some people argued that this has had an adverse influence on young people's reading and writting skills whilst I partly disagree.

On one hand, it is undeniable that there are some considerable reasons to the forementioned notion. With the prominent of texting and video chatting, shortened sentences and informal talk through phones and computer screens might have made some younger people forget the proper way of writting. For example, teenagers who spent lots of time chatting on electrical devices tend to make some grammar mistakes in their writting like writting unappropriate chat language abbreviations. Nonetheless, too much focus on communicating through electrical screen makes people neglect the traditional reading habbits, therefore lacking necessary reading skills.

On the other hand, although the reasons mentioned above are true, I on the contrary, still strongly believe far distance interacting through those devices can also bring benefits to the younger generation. A few grammar mistakes that every students occasionally made are not really noticable. Additionally, there are other technological-gadgets-based communication methods that encourage individual's both writting and reading skills. Take e-mail for instance, conversations by e-mail are in most cases, very formal, thus help people to constantly practice and enhance those crutial skills.

In conclusion, the surging rate of communication through computers and phones does not necessarily have bad consequences on youngster's writting and reading skills for there are ways that actually benefitial to them.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

+1 phiếu

Topic: Some people think that the increasing use of computers and mobile phones in communication has had negative effect on young people's reading and writting skills. To what extend  do you agree or disagree with this statement?


According to Due to the soaring ultilization of computers and mobile phones in communication thesedays, some people argued that this has had an adverse influence on young people's reading and writting skills whilst I partly disagree (vế sau whilst ngắn quá, introduction ngắn )

On the one hand, it is undeniable that there are some considerable reasons to the forementioned notion. With the prominencet of texting and video chatting, shortened sentences and informal talk through phones and computer screens might have made some younger people forget the proper way of writting. For example, teenagers who spendt lots of time chatting on electrical devices, tend to make some grammar mistakes in their writting, such as  like writting unappropriate chat language abbreviations. Nonetheless Furthermore, too much focus on talking in the virtual environment communicating through electrical screen makes people neglect the traditional reading habbits, therefore lacking necessary reading skills.

On the other hand, although the reasons mentioned above are true, I on the contrary, still strongly believe that far distance interactionng through those digital  devices can also bring benefits to the younger generation. A few grammar mistakes that every students occasionally makede are not really noticable. Additionally, there are other technological-gadgets-based communication gadgets methods that encourage individual's both writting and reading skills. Take e-mail for instance, conversations by e-mail are in most cases, very formal, thus it helps people to constantly practice and enhance those crutial skills.

In conclusion, the surging rate of communication through computers and phones does not necessarily have bad consequences on youngster's writting and reading skills because for there are ways that  actually  benefit benefitial to them.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)
+3 phiếu

According to Due to the soaring ultilization of computers and mobile phones in communication thesedays, some people argued that this has had an adverse influence on young people's reading and writting skills whilst I partly disagree.

On the one hand, it is undeniable that there are some considerable reasons to the forementioned notion. With the prominencet of texting and video chatting, shortened sentences and informal talk through phones and computer screens might have made some younger people forget the proper way of writting. For example, teenagers who spendt lots of time chatting on electrical devices, tend to make some grammar mistakes in their writting, such as  like writting unappropriate chat language abbreviations. Nonetheless Furthermore, too much focus on talking in the virtual environment communicating through electrical screen makes people neglect the traditional reading habbits, therefore lacking necessary reading skills.

On the other hand, although the reasons mentioned above are true, I on the contrary, still strongly believe that far distance interacting interaction through those digital  devices can also bring benefits to the younger generation. A few grammar mistakes that every students occasionally made make are not really noticable. Additionally, there are other technological-gadgets-basedcommunication gadgets methods that encourage individual's both writting and reading skills. Take e-mail for instance, conversations by e-mail are in most cases, very formal, thus it helppeople to constantly practice and enhance those crutial skills.

In conclusion, the surging rate of communication through computers and phones does not necessarily have bad consequences on youngster's writting and reading skills because for there are ways that  actually  benefit benefitial to them.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (148 điểm)
0 phiếu
According to the soaring ultilization of computers and mobile phones in communication thesedays, some people argued that this has had an adverse influence on young people's reading and writting skills which I partly disagree.

On one hand, it is undeniable that there are some considerable reasons to the forementioned notion. With the prominent of texting and video chatting, shortened sentences and informal talk through phones and computers screens might have made some younger people forget the proper way of writting. For example, teenagers who spent lots of time chatting on electrical devices tend to make some grammar mistakes in their writting like writting unappropriate chat language abbreviations. Nonetheless, too much focus on communicating through electrical screen makes people neglect the traditional reading habbits, therefore lacking necessary reading skills.

On the other hand, although the reasons mentioned above are true, I still strongly believe far distance interacting through those devices can also bring benefits to the younger generation. A few grammar mistakes that every students occasionally made are not really noticable. Additionally, there are other technological-gadgets-based communication methods that encourage individual's both writting and reading skills. Take e-mail for instance, conversations by e-mail are in most cases, very formal, thus help people to constantly practice and enhance those crutial skills.

In conclusion, the surging rate of communication through computers and phones does not necessarily have bad consequences on youngster's writting and reading skills for there are ways that actually benefitial to them.
 

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (55 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...