ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

41.1k thành viên

Topic: As well as making money, businesses also have social responsibilities. Do you agree or disagree?

It is sometimes argued that corporations should not only focus on making money but they also contribute to the development of the community. Personally, I completely agree with the idea that both of the aspects are equally important and they are not in conflict with each other.

To begin with, businesses should make commitment to the society because of two main reasons. Firstly, failing to acknowledge the social responsibilities is unethical and sometimes unlawful of many businessmen. Another reason is that they must make contribution to the sustainable development of the environment, as well as the wellbeing of others. For instance, businesses should pay for punishments because of regulations on heavy pollution industry such as global warming from factory emissions and responsible disposalnof waste. By doing these, they will build positive reputation and strengthen the social bond.

Wtih the higher social responsibilities taken, businesses which make money can be expanded by more recognition of society and more opportunities for the companies. This is clearly shown by the fact that Apple and Google, two biggest global groups, provide donations every year for schools and other programs namely offering study or employment oppotunities for young graduates. Consequently, it is a great action in order to advertise their companies and attact more co-operations and investments for their corporations's projects.

Conclusion, although I recognise that making profit is basic principle of businesses, I would argue that all businesses should have a part in the sustainable development of the society and the environment.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

Mình xin góp ý bài của bạn như sau:

- "should not only focus on making money but they also", đã "should not only" thì nên đi cùng "should also" luôn nha bạn.

- "...punishments because of regulations on heavy pollution industry", câu này tối nghĩa và sai ngữ pháp nha bạn. Làm gì có ngành công nghiệp nào là "ngành công nghiệp sự ô nhiễm nặng", nên sửa là "heavily polluted the enviroment".

- "global warming" không có "from (đến từ)" "factory emissions" được mà là "by (bởi vì)".

-"Be responsible for the disposal of waste". "Responsible" phải đi với "to be" và "for" nha. Có trách nhiệm là phải có trách nhiệm với một thứ gì đó.

-"By doing these" thiếu danh từ rồi, phải là "these methods" hay là "actions" hay gì đó nha.

-"attact more co-operations and investments for... projects.", người ta đầu tư "vào" 1 cái gì đó chứ không phải "cho" nên chỗ này nên sửa thành "to".

-"making profit is basic principle", thiếu "a/the" nha bạn: "making profit is a basic principle".

Nhìn chung bài của bạn cấu trúc hoàn chỉnh, đầy đủ ý sắp xếp hợp lí, có nhiều cấu trúc câu, giới từ đa dạng. Tuy nhiên bạn vẫn mắc hơi nhiều lỗi ngữ pháp cơ bản và chưa sử dụng từ sáng tạo lắm, một số câu còn diễn đạt hơi vụng về như đoạn "For instance..." ở khổ 2. Theo mình bài của bạn được 7 chấm. Mong bài góp ý này có ích cho bạn.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (14 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
cám ơn góp ý của bạn, rất hay ạ

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 15 Tháng 11, 2015 trong Opinion bởi hp9496 (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 26 Tháng 4, 2016 trong Opinion bởi lfcfan9x (12 điểm)
...