ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.6k thành viên

Đề bài

Phần trên là đề bài. Mọi người sửa giúp mình nhé, cảm ơn nhiều:

The chart compares the proportion of time spent by 10 to 15 years old children on chatting on the Internet and playing console games on an average day in the UK
It is clear that girls tend to spend more time than boys on chatting online, while the reverse is true with playing on game console. Also, very few children play for 4 hours or more.
A total number of over 80% of boys play games, which is the highest figure on the chart. By constrast, the figure for girls is only just over 50%, while almost 70% of female children chat on the Internet.
A staggering 45% of boys spen 1 to 3 hours playing on game console, compared to only 10% of girls. However, approximately 25% of both genders chat online for less than an hour. Finally, a tiny 1% of girls spend 4 hours or more playing console games, and this is the lowest figure shown on the chart.

Rating: 5.00
đã hỏi trong Trend (line) bởi (10 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Nếu là mình, mình sẽ phân tích bài này thế này.

- cái overall của bạn mình giữ vế đầu , vế sau mình thay bằng a little bit more people engage in playing game rather than chatting.

-đoạn thân bài kế tiếp :So sánh girls vs boys của chatting thôi. ( main difference mà đề yêu cầu là so sánh males vs females/ ko fải so sánh play game vs chat) same percentage in chatting less than an hour, while the proportion of female participants in chatting over an hours is a third more than male enrollments.

- đoan thân bài kế típ:  females vs males của playing games. Ở đây bạn sẽ có cơ hội dùng double vs tripple

- mình xin mạn phép add thêm 1 đoạn nữa dể so sánh all của play game vs chat..nếu chưa đủ từ thì ở đoạn này mình compare males của 2 bên và nữ ở 2 bên. ( thoe mình vậy sẽ dễ hỉu hơn hơn)
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (27 điểm)
0 phiếu

The chart graph ( đừng lặp laị từ chart nếu đề bài đã có ) compares the proportion of time spent by 10 to 15 years old year-old teenagers  ( hoặc high school students from 10 to  15 year olds, còn children dùng ở đây không hợp )children on chatting on the Internet and playing console games on an average day in the UK

It is clear that girls tend to spend more time than boys on chatting online, while the reverse is true with playing on game console. Also, very few children young students or teenagers  or high school students play for more than 4 hours or more.
A total number of over 80% of boys play games, which is the highest figure on the chart. By constrast, the figure for girls is only just over 50%, while almost 70% of female children youngsters / students / high school girls chat on the Internet ( bạn nên đừng lặp lại quá nhiều cụm từ chat online, thay vào đó bạn có thể viết là occupied their free time by talking online / joining in online chat rooms.
A staggering 45% of boys spends from 1 to 3 hours  playing on game console ( bạn lặp lại cụm từ  playing on game consoles hơi nhiều, hãy cố paraphase ), compared to only 10% of girls. However, approximately 25% of both genders chat online for less than an hour. Finally, a tiny 1% of girls spend 4 hours or more playing console games, and this is the lowest figure shown on the chart.

Bài này bạn chưa có một nhận xet chung về graph mà đã vào phân tích luôn. Bạn có thể cho nhận xét này vào mở bài ( thì ko cần kết luận nữa ), còn mở bài ko có thì fai có kết luận. Nếu ko bạn sẽ bị trừ rất nhiều điểm. Và hãy cố đừng lặp lại từ quá nhiều. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (93 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...