ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.6k thành viên

The chart is show the selected leisure activity by boys and girls in Australia form 5 to 14-year-olds .Firstly ,we can see all activities in this char is all higher than 20 percent .

Overall, the highest selected of both boys and girls are watching TV and videos .About 100 prercent boy and girl chose this activities .The lowest selected of boys are art and craft (30 percent) ,while with girls the lowest choice are skateboarding and rollerblading (nearly 30 percent).

Furthermore, in all most activities in this chart such as skateboarding/rollerblading, bike riding, electronic and computer games .Boys all way lead with the proportion higher than girls.

However ,in art and craft girls lead with 60 percent while boys are just nearly 40 percent ,and it is the only activities boys less than girl about the proportion in the chart .This bar chart have show many striking information about the choice of both boys and girls in Australia about the leisure activities.

 

Mong mọi người góp thật nhiều ý kiến cho em ạ !!

Em muốn hỏi luôn là dùng proportion hay percent đều được phải không ạ ?

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

3 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất

đây là bài mẫu của mình bạn tham khảo.

a glance at the provided bar graph reveal the percentage of chilldren by 5 to 14 years old paticipating leisure activities  in Autralia.

it is evident that the ratio of boy taking part in leisure activites is higher than the figure for girl with exception of watching TV and Art while watching TV gain the most attention of Autralian children.

to begin with, the proportion of boy who get invovled in skate boarding stands at 40% which higher than girl by 10%.it is also noted that children pay the least attention to this game, the same pattern is experienced in the figure for bike riding and electronic games. about  80% boy like riding bike and playing elctronic games in free time whereas the figure for girl is mere 60%.

in addition, the ratio of boy watching TV is the same as the figure for girl which is the highest at 100%. is is popularly seen that the opposite pattern is true of art. only 35% boy like art, which is a half as the high as the percentage of girl.  

Rating: 5.20
đã góp ý bởi (15 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
0 phiếu

Mình cũng mới tập tành để viết nên mình không đủ khă năng góp ý bạn về cấu trúc, cách viết... nhưng theo mình nghĩ bài viết của bạn chưa nêu hết số liệu trong graph. Theo mình bạn nên nêu ra tất cả các số liệu của từng hoạt động. Thêm nữa là bạn viết có chỗ không chính xác. Đoạn đầu thí bạn ghi:

The lowest selected of boys are art and craft (30 percent)

Nhưng đoạn dưới bạn lại ghi:

However ,in art and craft girls lead with 60 percent while boys are just nearly 40 percent

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)
Làm sao bạn viết chữ đỏ được vậy
0 phiếu

mình nghĩ đoạn 1 và overall bạn không nên cho số liệu.

The lowest selected of boys are art and craft (30 percent) chưa phải là 1 câu.

girls the lowest choice.sai.

 in all most activities in this chart such as skateboarding/rollerblading, bike riding, electronic and computer games .Boys all way lead with the proportion higher than girls. sai ngữ pháp.

mình nghĩ bài này sai quá nhiều.k chữa được nữa.

 

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 3, 2016 trong Trend (line) bởi Dang Manh Truong (10 điểm)
1 góp ý
0 Góp ý
2 Góp ý
1 góp ý
đã hỏi 3 Tháng 4 trong Comparison bởi namgiang08804 (0 điểm)
...