ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

16.6k thành viên

A glance at the graph provided reveals Smoking rates in Someland for both Male and Female for the past few decades. Generally speaking, the graph witnessed a downtrend in both rates of smoking for Male and Female during the period from 1960 to 2000.

Started with approximately 100 thousand people, Men Smoking leapt up to around 200 million of people in 1965. The Smoking rates then experienced a stable trend for 5 years, from 1965 to 1970. The graph moderates increased to a rough 300 in 1975. The rates of Smoking stayed remain unchanged for 5 years until 1980. The graph witnessed a downward trend to around 200 million people. There was a low point at 300 million of people in 2000.

As for the women, the Rates of Smoking made their start point at approximately 600 million of people, then plunged to a lower point at around 580 million of people in 1975. 5 years later, the Smoking Rates of Female dropped sharply to 500 million of people. There was a sharp plunge in the Smoking Rates to 400 million of people in 1985. The next following years witnessed a downturn and reach the lowest point at around 200 million of people in 2000. The Man Smoking rates plunged as much as the women rates of smoking at the end of the graph.

Rating: 6.90
đã hỏi trong Trend (line) bởi (-3 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
bài viết tương đối hay,veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy gooddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (4 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...