ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

Các bạn sửa giúp mình với. M mới bắt đầu tập tành viết được nửa tháng thôi

The table compares  five different countries in terms of the number of visitors, and tourism revenues in 2012 and 2013.

Overall, income from tourism in all five nations increased over the period mentioned.  France received the highest number of travellers,while revenue from tourism was largest in the US.

France was the most attractive destination for tourists. The number of travellers to this country was 83 million people in 2012, rising by 1,7 million in 2013, but these travellers only spent 53,6  and 56,1 billion dollars respectively. Despite being only second in terms of  the number, but the visitors' spending in the USA was largest at around 126 billion dollars in 2012, reaching at 139,6 billion dollars in the following year.

China, the only country that saw, had 2 million fewer tourists in 2013, while China 's income from tourism still increased by 1,7 billion dollars in the same time.  The number of travellers to Spain had a slight increase of 32 million people during the 2 year period. Finally, Italy had the lowest number of visitors, so the amount of money spent in this nation was nearly half that of the USA, namely 56,3 billion dollars in 2012 and 60,4 billion dollars in 2013.
Rating: 8.20
đã hỏi trong Comparison bởi (4 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table compares  five different countries in terms of the number of visitors, and tourism revenues in 2012 and 2013. => lỗi punctuation

in terms of  the number : k rõ nghĩa chỗ number

 reaching at: reach không đi với giới từ

 had 2 million fewer tourists in 2013 : so sánh không đúng chỗ

in the same time : at the same time

 the lowest number :hạn chế dùng các từ như highest,lowest, bạn có thể thay bằng reach a peak hoặc reach a low point 

 Finally :sai từ nối

In a nutshell, this is a fairly good essay in spite of some small mistakes. ^^

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (15 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...