ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.9k thành viên

The chart describes the expenditure on fast foods per person per week in Britain and the graph indicates changes in consumption of this kind of foods between 1970 and 1990.

Generally, high income groups spent more money on fast foods than other groups. Besides, there was an upward trend in the amount of hamburgers & pizza eaten while that of fish and chips declined slightly.

As can be seen, each person in high income group spent 42 pence per week on hamburgers, more than twice on pizza and fish-chips. Hamburgers was also the most favorite food of medium income workers, each of them expended 33 pence per week, followed by fish-chips and pizza with 25 and 13 pence respectively. Whilst, low income earners prefered fish and chips the most, they paid 18 pence for this food per person per week, then hamburgers and pizza with 14 and 8 pence correspondingly.

In 1970, the consumption of fish and chips ranked first with 300 grammes, followed by hamburgers with 90 grammes and only 40 grammes on pizza. In the next 20 years, that of hamburgers and pizza experienced a same movement: it rose rapidly to over 500 grammes on the first one and to about 290 grammes on another. While that of fish and chips dropped to the lowest point in 1985 before climbing slowly during the last 5 years.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (3 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

3 Góp ý
1 góp ý
...