ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

77.6k thành viên

A poor infrastructure hinders under-developed countries from progress and modernising. Some people think that this should be the first problem tackled by foreign aid. To what extend do you agree with this opinion?

It is true that foreign aid is very necessary for developing economies of the underdeveloped countries, therefore, I completely agree with the idea that international aid plays an importance to promote economies and progress societies in poor countries.

Firstly, foreign assistance may supply budget for promoting economic development and welfare in low and middle-income countries through aid projects such as ODA capital loan. This capital resource will support to build infrastructure such as transportation systems, water and power systems. In addition, these projects will require a large number of the human resource such as workers, engineers. Therefore, citizens in aid recipient countries will have many job opportunities and their income will be increased markedly. Furthermore, developing transportation system will also help to extend trade and production, and, as a result, the economic growth of the host countries will rise up.

Secondly, besides supporting large-scale projects in infrastructure, roads and airports, the foreign aid also focuses on direct assistance for disadvantaged people through the granting of non-refundable aid for the education and healthcare sectors. The aid, worth the millions of dollar, aims to expand health care centers, build primary and secondary schools and provide medical equipment for hospitals in the recipient countries. Thanks to non-refundable aid, the society will be progress through the elimination of illiteracy and disease prevention for the poor. For example, economic growth in China, India, Korea, and many other countries along with public investments in health, education, and infrastructure have powered the most rapid improvement in living standards in world history. Aid has played an enormous role in those gains.

In conclusion, international aid is very useful for poor countries in developing infrastructure such as transportation, education and healthcare. Development aid has long been recognized as crucial to help poor developing nations grow out of poverty.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 7.0-7.5 bởi (37 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Hello there,

Your essay is really good in terms of vocabulary, grammar and sentence structure. I just want to discuss with you about the idea of this topic.

Based on your essay, you answered the question by completely agree with the statement. I feel like your focus on this essay is all about foreign aid. However, in my opinion, the question asks about the infrastructure  which can be paraphased as 'do you agree that foreign aid should only focus on infrastructure instead of other aspects, such as health care or education?"

Therefore, according to your discussion, we should partly agree with the statement because foreign aid need to pay its attention to health care and education system as well.

What do you think? Looking forward to hearing from you soon!

David.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (23 điểm)

Ak bạn ui, câu hỏi có cả ý A poor infrastructure hinders under-developed countries from progress and modernising, cho nên tớ hiểu 1 đất nước có nền tảng cơ sở tốt  (  infrastructure - cấu trúc hạ tầng cơ sở phải bao gồm giao thông, giáo dục và y tế) thì xã hôi và nền kinh tế mới phát triển được. Điều này cũng ko nằm ngoài mục đích của AID. Nên tớ mới thêm giáo dục và y tế vào ở body 2 để củng cố  lập luận của mình. Tớ ko cho rằng infrastructure trong câu hỏi này chỉ là giao thông , điện, nước như từ điển thông thường.

Cảm ơn bạn đã góp ý.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 27 Tháng 12, 2015 trong Problem-Solution bởi Nhím Xù (0 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 9 Tháng 12, 2015 trong Problem-Solution bởi NgocQuy (37 điểm)
1 góp ý
đã hỏi 11 Tháng 6, 2016 trong Discussion bởi tanh2000 (0 điểm)
1 góp ý
1 góp ý
đã hỏi 24 Tháng 11, 2018 trong Opinion bởi moduoitroitho20 (0 điểm)
...