ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.9k thành viên

The illustrated graph revealed the statistics between 1990 and 1999 in four European nations (Great Britain, Sweden, France and Canada) on number of vehicles being theft in a thousand.

At the very first glance of the graph, it can already be seen that there is a huge difference between British car theft and that of the others. At the beginning in 1990, There was a approximately 18 cars, virtually double that of Sweden at the time. This record did not hover much over nine years, if not inclined slightly in 1999 at above 15 cars stolen per thousand.

Among the other three lands, Sweden receives the most changes. In 1990, the country's record on thieved cars was only under 10. Almost a degree llater, this rocketed to almost 15. French and Canadian, on the other hand, like British cars, are not intruded as much as they were in 1990. 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The illustrated  không cần thiết vì graph là đủ rồi graph revealed the statistics between 1990 and 1999 in four European nations Canada ở Châu Mỹ (Great Britain, Sweden, France and Canada) on number of vehicles being theft in a thousand.

thiếu câu overview.

At the very first glance of the graph, it can already be seen that there is was a huge difference differ between British car theft and that of the others. At the beginning in 1990, There was an approximately 18 cars, virtually double that of Sweden at the time. This record did not hover much over nine years, if thiếu chủ ngữ câu not inclined slightly in 1999 at above 15 cars stolen per thousand. câu cuối bạn nên xem lại ngũ ppháp không chuần, ý không rõ ràng.

Among the other three lands nations, Sweden receives was the most changes, trích dẫn số liiệu. In 1990, the country's record on thieved cars was only under 10. Almost a degree llater, this rocketed to almost 15. French and Canadian, on the other hand, like British cars, are not intruded as much as they were in 1990. 

mình có một số nhận xét sau;

- Cấu trúc chưa ổn, bạn cần đọc một số bài tham khảo để biết structure của một bài task 1.

Ngữ pháp chưa chuẩn câu cú lộn tùm lum. chú ý thì của câu.

Rating: 4.95
đã góp ý bởi (21 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)
...