ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Education is the only way to progress for our life. The education we receive from school is important because this is a good environment to get achievement. However, I think parents are even more so. Due to they have been giving us all kinds of education such as moral and knowledge that school environment can’t be able to give children.

Firstly, parental advice make children are more comfortable than teacher because parents’ every word comes from the heart and they always encourage their children to overcome difficulty. Although the teachers can do the same thing as parents, they have too many students to care about. In addition, if children lack parental care, they will turn into bad persons.

Next, there is a saying that “  knowledge in the head and virtue in the heart ”.  So parents should teach their children to behave properly. Then, they give children opportunity to go to school.  And parents trust education from school can help children acquire more knowledge to go out of the world. Moreover, some children couldn’t go to school because of any their own reason and decided to study at home with parents. As a result, they can’t grow up without parental education.

In conclusion, although school education has many roles for child’s life, parents are the single most influential factor in a child’s development. So I think parents should spend more time learing, playing with their children because parental education is more important than education from school.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

0 phiếu
 
góp ý hay nhất
Theo kiểu trình bày, bố cục này bạn cứ thế mà viết IELTS Task 2 thôi chứ không tham khảo bài mẫu, đọc qua các sách dạy đúng ko?

1. Đây là dạng đề gì? Bạn bỏ đề đi chứng tỏ bạn cũng coi thường cả dạng đề của IELTS, cứ viết là viết.

2. Bố cục Đoạn 2 và 3 của bạn mình không hiểu lắm, thường là 1 đoạn phản đối, 1 đoạn ủng hộ hay như thế nào đó.

3. Không thấy Topic Sentence.

4. Không trích dẫn câu nói nổi tiếng, thành ngữ, tục ngữ.

5. Mở Bài ko đi vào đúng vấn đề, câu chốt cũng ko có.
Rating: 8.20
đã góp ý bởi (344 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Đây mới là 1 câu thôi nhé.
dạ, hihi e cám ơn
Vào đây đọc bài mình check nhé.

https://giaolangtrunghq.wordpress.com/

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...