ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.4k thành viên

Chào anh chị và các bạn, em có một bài thi viết như thế này để xin học bổng, em rất yếu phần Viết tiếng anh nên em mong anh chị và các bạn có thể giúp em chữa bài viết này ạ, em có để cả phần tiếng Việt lẫn tiếng Anh để anh chị và các bạn dễ theo dõi. Em xin chân thành cảm ơn.

PHẦN TIẾNG VIỆT:

Tôi là một sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), tôi vừa vượt qua kỳ thi đại học đầy cam go, thử thách và nhiều đổi mới, may mắn đã mỉm cười với tôi khi với số điểm 24.5 giúp tôi có một tấm vé vào ngôi trường mơ ước với chuyên ngành yêu thích của mình là ngành Kiểm toán. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường, chính thức trở thành sinh viên, tôi đã được các anh chị nói rất nhiều với ACCA, những điều mà tôi nghe nói về chương trình này đã thôi thúc tôi tìm hiểu nó, bắt đầu từ những thông tin từ Internet, học hỏi từ những anh chị đã và đang theo học chương trình ACCA tại trường, tôi nhận thấy rằng đây là một chương trình vô cùng hữu ích nhưng để đạt được nó đòi hỏi phải trải qua rất nhiều thử thách.

ACCA là một chứng chỉ nghề nghiệp, nó không đơn thuần về lý thuyết và còn rất coi trọng thực hành. Bằng chứng là nếu tôi muốn mình được công nhận là thành viên của hiệp hội ACCA, tôi phải thi đậu 14 môn, có 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan. Hơn thế nữa, còn phải hoàn thành môn đạo đức nghề nghiệp, vì đối với ngành Kế toán – Kiểm toán, đạo đức là quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Như vậy, thật là vinh dự nếu tôi được sử dụng bốn chữ ACCA ngay sau tên mình, đó như là một biểu tượng của sự xuất sắc, sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi và chứng minh cho năng lực của tôi trong mắt nhà tuyển dụng. Đẳng cấp thế giới và danh tiếng toàn cầu của ACCA sẽ giúp cho tôi tăng cơ hội phát triển nghề nghiệp, tăng thu nhập và linh hoạt làm việc ở các quốc gia trên thế giới, vì ACCA có hơn 428000 thành viên và học viên tại 170 quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập AEC sẽ chính thức diễn ra vào cuối năm 2015, Kiểm toán và Du lịch là hai ngành đầu tiên có sự luân chuyển lao động giữa các nước Đông Nam Á. Điều đó sẽ đặt ra thách thức nhưng cũng vạch ra cơ hội cho những người đang làm việc trong những lĩnh vực này, và đối với ngành Kiểm toán, ACCA xứng đáng là một tấm vé thông hành tốt giúp tôi tự tin hơn khi tham gia vào thị trường lao động rộng lớn.

Tôi muốn tương lai gần mình sẽ trở thành một Kiểm toán viên chuyên nghiệp, làm việc tại một trong 4 công ty Kiểm toán lớn của thế giới và xa hơn nữa, tôi muốn vươn lên vị trí Partner tại các công ty ấy. Một ước mơ đầy tham vọng, nhưng không phải không thể thực hiện được, nó đòi hỏi sự chuẩn bị. Như Steve Job đã từng nói: “Thất bại cho sự chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại”, thế nên, ngay từ bây giờ, khi còn là sinh viên năm nhất, tôi đã tìm kiếm cho mình những cơ hội chinh phục ACCA, vì tôi biết đó là con đường ngắn nhất giúp tôi đến với ước mơ của mình. Vinh quang mà ACCA mang lại là rất lớn vì thế mà con đường chinh phục nó cũng đầy gian nan. Đối với một sinh viên tỉnh lẻ như tôi, thì học phí để học ACCA quả thật là một rào cản lớn, vì thế những học bổng như AIS của FTMS là niềm hy vọng rất lớn đối với những người trẻ có khát vọng như tôi để thực hiện ước mơ của mình. Với tôi chỉ  học phí là khó khăn duy nhất, còn việc phải đương đầu với những kiến thức khó nhằn trong từng môn học ACCA không phải là rào cản, bằng ý chí và lòng ham học hỏi của mình, tôi tin mình đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả các môn học ấy.

Cuối lời, tôi xin chân thành cảm ơn FTMS VN đã tổ chức nhiều cơ hội học bổng, tạo điều kiện cho sinh viên và những người mong muốn học ACCA tiếp cận ngày càng gần hơn với những chứng chỉ nghề nghiệp danh giá của thế giới, góp phần không nhỏ và sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực nước nhà ngày càng được nâng cao để sánh bước với các quốc gia khác trên thế giới.

PHẦN TIẾNG ANH:

I am a freshman in the University of Economics - Law (VNU-HCM), I just passed university exams tough, challenging and innovative, luck has smiled at me when the number 24.5 points help me with a ticket to the school with dreams of his favorite subjects is the Auditing. Right from the first step into the amphitheater, officially became a student, I have been talking a lot of brothers and sisters with ACCA, the things that I heard about this program has motivated me to learn it, start from information from the Internet, learning from him and she is attending the ACCA program at the school, I noticed that this is an extremely useful program but to reach it requires going through a lot of trial challenge.
ACCA is a professional certificate, it is not only merely theoretical, and also attaches great importance to practice. The proof is that if I want to be recognized as a member of the association ACCA, I must pass 14 subjects, 3 years of relevant work experience. Moreover, subjects must also complete professional ethics, because in the Accounting - Audit major, ethics are important and are at the forefront. Thus, it is a great honor if I used four-letter ACCA immediately after my name, which as a symbol of excellence, effort and tireless efforts to prove my ability in the eye employer. World class and global reputation of ACCA will help me increase professional development opportunities, increase income and flexible working in countries around the world, for more than 428 000 ACCA members and students in 170 countries. In particular, in the context of integration AEC will officially take place in late 2015, the Audit and Tourism is the industry's first two rotating employees between the Southeast Asian countries. That will pose challenges but also outlines the opportunity for those working in the field, and for the industry Auditor, ACCA deserves a good entry ticket helps me to feel more confident participation into the labor market at large.
I want her near future will become a professional auditor, working in one of four large accounting firms of the world and beyond, I wish ranked Partner in the company does. An ambitious dream, but not impossible to implement, it requires preparation. As Steve Jobs once said: "Failure to prepare is preparing for failure", so, now, as a freshman, I was searching for themselves the opportunity to conquer ACCA, because I know it's the shortest way to help me with my dream. ACCA bring glory which is very large so that the way to conquer it is arduous. For a small province like my student, the tuition for ACCA study is such a big barrier, so the AIS scholarship as of FTMS is a huge hope for young people like me to desire implement his dream. With me only tuition is the only difficult, but having to cope with the tough knowledge in each subject ACCA is not a barrier, with the will and desire to learn his heart, I believe I guts to pass all courses.
Last words, I sincerely thank FTMS VN has held numerous scholarship opportunities, enabling students and those who wish to study ACCA approaching closer and closer to the prestigious vocational certificates of world , and contributed to the development of human resources the country has been increasingly enhanced to match steps with other countries in the world.
Rating: 5.90
đã hỏi trong Other bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...