ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

The first bar chart shows the proportion of USA marriage and divorce over the period 1970 to 2000 while the second figure presents the information of marital status of adult Americans between 1970 and 2000.

As can be seen from the first garph , the rate of marriages in USA no change from 1970 to 1980 about 2.5 millions .However , there was a sligh drop in the number of marriage from 2.4 millions to 2 millions over a 10 year.In comparision , the rate of divorces in USA grew significantly from 1 millions to 1.4 millions over the period 1970 to 1980 .But there was a remarkable drop and stay the same in the divorces in USA between 1990 and 2000 .

      Turning to the second figure the rate married of adult Americans in 1970 is the highest 70 percent .Likewise the number of adult Americans nerver married in 1970 was significant lower than the adult Americans in 2000 12 % and 20% perspectively .While the group widowed and divorce in 2 years also under 10 percent of adults

     Overall, in the first bar , there was a downward trend in the marriages from 1970 to 2000 meanwhile the next bar the rate of people marital status in 1970 is greatest compares with other status

(196 words)

Rating: 5.00
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

0 phiếu

Millions ---> Million.

The first bar chart shows the proportion of USA marriage and divorce over the period 1970 to 2000 while the second figure presents the information of marital status of adult Americans between 1970 and 2000.

As can be seen from the first garph , the rate of marriages in USA no change from 1970 to 1980 about 2.5 millions .However , there was a sligh drop in the number of marriage from 2.4 millions to 2 millions over a 10 year.In comparision , the rate of divorces in USA grew significantly from 1 millions to 1.4 millions over the period 1970 to 1980 .But there was a remarkable drop and stay the same at approximate 1 million in the number of divorces in USA between 1990 and 2000  --> in last two years..

Bạn chú ý lỗi chính tả hơi nhiều, nếu viết như này và chỉ tính body 1 chưa chắc đã được 5.0 (mình nghĩ thế)      

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
CẢM ƠN BẠN
0 phiếu

Turning to the second figure the rate married of adult Americans in 1970 is the highest 70 percent .Likewise the number of adult Americans nerver married in 1970 was significant lower than the adult Americans in 2000 12 % and 20% perspectively .While the group widowed and divorce in 2 years also under 10 percent of adults

     Overall, in the first bar , there was a downward trend in the marriages from 1970 to 2000 meanwhile the next bar the rate of people marital status in 1970 is greatest compares with other status   --> Unclear?!?

Mình đọc Body 2 và Overall của bạn không hiểu ideas lắm. Đây là cách mình viết, bạn thử tham khảo xem thế nào.

The second graph shows the differences of American marital status between 1970 and 2000. It is clear that the figure of married was the highest at above 50% over the time, followed by the number of single. The percentage of people who widowed changed insignificantly between two years at under 10%. Meanwhile, there was a drammatical downward trend in the proportion of married people from 70% in 1970 to under 60% in 2000. By contrast, the figures of people who never married and divorced rised shapely by about 8% to 20% and nearly 10% respectively.

 
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (12 điểm)
CẢM ƠN BẠN
0 phiếu
-As can be seen from the first garph , the rate of marriages in USA no change from 1970 to 1980 about 2.5 millions  ===> thiếu động từ
- slight drop...
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...