ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

       The table shows information about changes in modes of travel in england over the period 1985 to 2000.

        Overall, there was a upward trend in the all modes in 2000 was significant greater than the all modes in 1985 from 4.740 miles to 6.475 miles.

         As can be seen from the table graph, the modes of travel by car in 2000 is higher than the modes of travel by car in 1985 (4.806 miles and 3.199 miles respectively).Similarly, there was a dramatic rise  in the mode travel by train  over a 15 year period from 289 miles to  366 miles . the proportion of modes travel by long distance bus went up steeply from 54 miles  to 124 miles and the number of modes travel by other increased significantly in the period from 1985 to 2000 from 450 miles to 585 miles .the travel by taxi in 1985 is higher than the travel by taxi 2000 13 miles  and 42 miles  .Incontrast , the mode of travel by local bus in 1985 is larger than the modes of travel by local bus 2000 429 miles and 274 miles respectively . Likewise , the mode of travel by walking decresed considerably from 225 miles to 237 miles  and bicycle also decreased considerably  from 255 miles to 237 miles.

(196 word)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Ở phần overall ý ạ,  significant phải là  trạng từ chứ ạ
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...