The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002. - Chữa Writing miễn phí
ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.2k Bài viết

3.1k Góp ý

2k bình luận

13.7k thành viên

Consumer expenditure

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

Percentage of national consumer expenditure by category - 2002

Country

Food/Drink/Tobacco

(%)

Clothing/Footwear

(%)

Leisure/Education

(%)

Ireland

28.91

6.43

2.21

Italy

16.36

9.00

3.20

Spain

18.80

6.51

1.98

Sweden

15.77

5.40

3.22

Turkey

32.14

6.63

4.35

 

The table demonstrates the amount of spending in five countries based on three specific catagories of products in the year 2002.

Overall, the larger percentaged of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco, while leisure and education accounted for the lowest proportion in the table.

As can be seen obviously that the consumption of Food/Drink/Tobacco was particularly higher in Turkey at 32.14% and nearly at 29% in Ireland, in contrast, the country had the least spending on these items  was Sweden at roughly 16% . Next to second colunm of clothes and shoes, Italy had a significant higher than other countries at 9%, and the rest of the countries also spent almost equivalent amount of money.

Finally, in the last category which is leisure and education, Turkey was again the most spending country which had the consumption of 4.35% compared to the total expenditure. Lastly, Spain was cited to have the consumption of 1.98%, therefore was considered as the least spending country in the category.

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Comparison bởi (9 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

The table demonstrates the amount of spending in five countries based on three specific catagories of products in the year 2002.

Overall, larger percentages of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco, while leisure and education costs accounted for the lowest proportions in the table.

As can be seen obviously that the consumption of Food/Drink/Tobacco was particularly higher in Turkey at 32.14% and nearly at 29% in Ireland, in contrast, the country had the least spending on these items  was Sweden at roughly 16% . Next to second colunm of clothes and shoes, Italy had a significant higher ???than other countries at 9%, and the rest of the countries also spent almost equivalent amount of money (confusing here, personal opinions can be penalized).

Finally, in the last category which is leisure and education, Turkey was again the most spending country which had the consumption of 4.35% compared to the total expenditure. Lastly, Spain was cited to have the consumption of 1.98%, therefore was considered as the least spending country in the category.

Band 5 - 6

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (10 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
3 Góp ý
đã hỏi 18 Tháng 7, 2014 trong IELTS - Task 1 bởi etersoul (23 điểm)
2 Góp ý
đã hỏi 2 Tháng 12, 2014 trong Comparison bởi maitung2139 (6 điểm)
...