ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.9k thành viên

You should spend about 20 minutes on this task.

The graph below shows the number of books read by men and women at Burnaby Public Library from 2011 to 2014.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

The graph above gives us data on the number of books at Burnaby Public Library which read by both genders in the period of four years : from 2011 to 2014.
 
Obviously,that number of men as well as women are visible to see the difference in the way of growth from each other.
 
Starting from about 5000 books that had been read in 2011,the number of books that read by women smoothly increased to 8000 in 2012. Then ,with an unchanged speed,it reach the highest number that it had ever had during the process - 10000 books in 2013 before falling into a steady reduction in 2014.
 
Meanwhile,with the number at the beginning clearly is lower than the women's one ( about 3000 in 2011),the opposite gender's grew slowly to reach the rank of very-close-to 4000 in 2012.Not only that,it is unexpected to surge as well as touch the number of 10000 books had been read - as equally as that number of ladies in the same year. Finally,the number of books read by men at Burnaby Public Library continued to grow and reached the peak of 14000 books in 2014. It don't look like going to stop increasing seemly.
Rating: 6.00
đã hỏi trong Trend (line) bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

6 góp ý

+2 phiếu
Trục thời gian trong biểu đồ là từ năm 2011 đến năm 2014 nên bạn buộc phải dùng thì quá khứ trong toàn bộ bài viết (trừ phần introduction). Những lỗi liên quan đến thì, bạn tự sửa nhé. Mình chỉ sửa lỗi dùng từ và những lỗi ngữ pháp khác thôi. Sau đây là những lỗi cụ thể của bạn.
The graph above gives us the data on the number of books at Burnaby Public Library which are read by both genders in the period of four years : from 2011 to 2014.
 
Obviously,that number of men as well as women are visible to see the difference in the way of growth from each other. câu này bạn viết phức tạp, không rõ ràng và không chứa thông tin (hai đường biểu diễn trên chắc chắn là khác nhau rồi, ai cũng biết, nhưng khác nhau như thế nào mới là điều đáng quan tâm).
 
Starting from about 5000 books that had been read in 2011 (câu này không rõ nghĩa và không có chủ từ) ,the number of books that read by women smoothly increased steadily to 8000 in 2012. Then ,with an unchanged speed,it reach the highest number that it had ever had during the process - 10000 books in 2013 before falling into a steady reduction   by 2000 at the end of this period in 2014.
 
Meanwhile,with the number at the beginning clearly is clearly (trạng từ phải đứng sau động từ nha bạn) lower than the women's one ( about 3000 in 2011),the opposite gender's grew slowly to reach the rank figure of very-close-to 4000 in 2012.Not only that,it is unexpected  (mình đang viết về quá khứ nên không thể dùng từ này được) to surge as well as touch the number of 10000 books had been read - as equally as that number of the ladies in the same year. Finally,the number of books read by men at Burnaby Public Library continued to grow and reached the peak of 14000 books in 2014. It don't look like going to stop increasing seemly. (vì đây là bài miêu tả biểu đồ nên bạn không nên đưa ra những dự đoán hay ý kiến cá nhân)
 
Tổng kết lại, bạn mắc khá nhiều lỗi ngữ pháp căn bản khiến người đọc khó hiểu ý, không dùng từ vựng nâng cao, và đặc biệt nghiêm trọng hơn là câu overview của bạn không có ý nghĩa. Điều này có nghĩa là bạn chỉ được dưới 6 thôi nha. Cố gắng luyện tập nhiều hơn bạn nhé.
Rating: 8.80
đã góp ý bởi (6 điểm)
+1 phiếu
- Thứ nhất phần intro khá ổn nhưng bị sai lỗi ngữ pháp chỗ which read

- Thứ hai, câu Overview nói quá chung chung và cũng không nêu được hướng phát triển chung của việc đọc sách giữa nam và nữ về tổng thể. VD: Women-Fluctuate; Men- Remain on track to raise rates chẳng hạn.

-Thứ ba, mình biết bạn định diễn đạt số liệu chi tiết ở 2 paragraph cuối nhưng diễn đạt dưới hình thức nêu số liệu bằng cách tách rời các năm chứ chưa so sánh được số liệu. Bạn nên lọc những số liệu quan trọng ra để diễn đạt và so sánh, không nên diễn giải một cách máy móc số liệu từ đầu đến cuối vì hiển nhiên tất cả các số liệu này điều có thể thấy rõ ràng trên biểu đồ rồi. Cái mà giám khảo muốn thấy là khả năng chọn lọc dự liệu và đưa ra các so sánh. Ví dụ: Women- bạn chia ra làm 2 khoảng thời gian từ 2011 - 2013 và từ 2013-2014 và so sánh 2 giai đoạn này với nhau  

-Thứ tư, thay vì sử dụng cụm the opposite gender ở đoạn 4 thì bạn cứ sử dụng từ men để người đọc định hình luôn là bạn đang nhắc đến cái gì và không được viết tắt don't trong academic essay.
Rating: 7.80
đã góp ý bởi (43 điểm)
0 phiếu
The graph gives information about above gives us data on the number of books at Burnaby Public Library which read by both genders in the period of four years không cần viết lại vì bạn đã đề cập 4 years : from 2011 to 2014.
 
ObviouslyOverall,that number of men as well as women are visible to see the difference in the way of growth from each other.
 
Starting from about 5000 books that had been read in 2011,the number of books that read by women smoothly  (V+ADV)increased smoothly to 8000 in 2012. Then ,with an unchanged speed,it reach the highest number that it had ever had during the process - 10000 books in 2013 before falling into a steady reduction in 2014.
 
Meanwhile,with the number at the beginning clearly is lower than the women's one ( about 3000 in 2011).Howver,the opposite gender's grew slowly to reach the rank of very-close-to 4000 in 2012.Not only that,it is unexpected to surge as well as touch the number of 10000 books had been read - as equally as that number of ladies in the same year. Finally,the number of books read by men at Burnaby Public Library continued to grow and reached the peak of 14000 books in 2014. It don't look like going to stop increasing seemly.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)
0 phiếu
Em đang luyệ thi IE, với bài trên em làm như thế này có đuợc Band 6 không ạ, mong anh/chị có kinh nghiệm nhận xét giúp em.Em cảm ơn

The line chart give information about the number of males anf females read books at Burnaby Public Library in during 4 years from 2011 to 2014.

It is also worth noting that there are 2 basic general trends : upward and downward, the inceasing number of men goes to the library to read more than the women.

To specify, in the beginning period, the total of book  read by women about 5800 people and keep continuous to raise considerably by 4200 books in during 2 year. However , 2014 witnessed a downward trends from 10000 books to 8000 books.

In constrast, the men saw quite different pattern to the women. The stastic start at lower rank about 3000 books . Afterward, the figure increased dramatically to 10000 books in the next 2 year and reach a peak just over 14000 books at the end of this period.

In conclusion, nowadays, books are more popular among males than females.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (43 điểm)
0 phiếu
    The line graph shows the proportion of the book read by male and female in Burnaby Public Library over a five year period.
       Overall , the line graph of men had trend upward while the women had trend fluctuation
       The proportion of women read book experienced a dramactic rise from 5000 books to 8000 books from 2011 to 2012 and then peaked 1000 books .However , the rate of women read books decreased sharply from 10000 books to 8000 over the preriod 2012 to 2014.
Turning to the line second , there was a significant increase in the rate of men read books from 2000 books to 4000 books between 2011 and 2012 .But , the proportion read books of men surged dramatically from 4000 books to 14000 books over a two year period
VIẾT LẠI THEO CÁCH MÌNH HỌC CỦA CÔ
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (5 điểm)
0 phiếu
cậu ơi ngay câu 2 cậu phải dùng passive cậu ah

đừng dùng smoothly vì nó thấp. hãy dùng gradually/sustainedly, nó cao hơn hẳn đóa

cậu ơi, cậu phải control lỗi chính tả của cậu ngay lập tức vì sai hơi nhiều. It reachs phải có s cậu ah

đừng dùng look like, unexpected vì nó đang theo sự phỏng đoán của cậu. task 1 k cho phép học sinh viết phỏng đoán của mình vào đâu

nói chung là cậu có rất nhiều thứ để sửa, nhưng thứ đầu tiên tớ suggest là cậu cần học kĩ grammar hơn và các từ để miêu tả. vd: increase, decrease, fall, plummet, surge, rocket, overtake,...
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (23 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...