ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.9k thành viên

Bạn mình tự học ở nhà và dự định thi ielts trong 2 tháng tới và mong muốn đạt tầm 8.5 average . Bài này bạn mình viết tầm 40p. Xin mọi người giúp mình sữa những lỗi trong bài và đánh giá giúp xem bài đạt yêu cầu đề ra không ạ . Cảm ơn cả nhà  rất nhiều

Đề thi ngày 13/12:

IELTS Writing task 2: Some people think that shops should not be allowed to sell food or drinks that are scientifically proven to be bad for people’s health. Do you agree or disagree?

 

The question to whether shops should be allowed to offer proven harmfull food and drinks should, according to me be answered by: No, definitely not. This means that I agree with the statement, however, I do not think it is possible to perfectly ban these produce.

 

First of all because before certain products can be considered as harmfull, we need to have a clear understanding of what is harmfull and what is not. A famous German quote states that: The dosage is what makes the toxin. To understand this quote we need to understand that every chemical and every element is harmfull if taken in a large enough dosage, some are just more toxic than others. Even water becomes harmfull if it is drunk at enormous volumes. If a person drinks such a volume, he can contract water poisening, which can ultimately lead to permanent injury, or the victims death. It’s examples like these that make this statement slightly controversial, but there are more ways to classify products as harmfull. Sigarettes for example are harmfull in the long run, which is proven by the visible effect they have on the lungs, and shown by the statistical analysis of certain kinds of diseases found in its users.

 

In conclusion, even though I do not agree that food and drinks that are proven to be harmfull should be allowed in shops, it’s hard to classify the products as harmfull and should be done carefully. The ideal view would be that a person can eat whatever they want from shops in acceptable quantities without developing health issues later in life caused by them.

Rating: 0.60
đã hỏi trong Opinion bởi (1 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Bài này không thể được 8.5 đâu bạn. Task 2 đa phần sẽ được chia ra làm 4 đoạn. Và bài viết này còn nhiều lỗi về mặt ngữ pháp lẫn từ vựng. Ví dụ về lỗi spelling: từ harmfull ---> harmful; sigarettes ---> cigarettes. Lỗi ngữ pháp ví dụ như: "No, definitely not." ---> Cái này chỉ dành cho văn nói thôi. Cuối cùng là, đọc bài viết xong, mình cảm thấy tác giả bài viết viết ý chưa đủ rõ ràng và thuyết phục. Bài này thoáng thì được 6.  

Rating: 5.90
đã góp ý bởi (48 điểm)
Mình cảm ơn bạn nhiều nhé xD

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
...