ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Many people believe that global environmental problems should be dealt with internationally rather than domestically. What is your opinion?

It is true that the damage to the environment is increasing at an alarming rate mainly due to human activities. Our actions have negatively impacted the ecology and biophysical environment of the globe for decades. While I accept that global environmental problems should be dealt with internationally, I suppose individuals also have a major role to play in minimizing global environmental issues.
Firstly, one of the most important reasons for the pollution of the environment is using the uncontrolled automobiles. If individuals are aware of this problem by cutting down the use of private cars and using public transport, it will reduce the use of gasoline causing air pollution. Besides, using public transport is the best way to  improve our health and protect the environment and help minimize environmental damage caused by our cars.
Secondly, individuals also play a big role in making our environment lessened toxic problem such as not using enormous amounts of plastic in daily life or proper garbage disposal. For example, Singapore is known for its tidy streets and clean, green image. One of the main methods of this country to improve the environmental problems is segregating the waste product, then their government set schedules in collecting their waste disposal.
In addition, governments can pass and enforce laws that require businesses and trafic to stop, or cut down on certain polluting activities. 
In conclusion, the environemtal problems is a worrying concern and both individuals and governments have a crucial role in dealing with this issue to reduce the harm caused to the environment. However, the individual participation could mean that addressing environmental issue is completely finished one day.

 

 
Rating: 6.00
đã hỏi trong Band score 8.0-8.5 bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Many people believe that global environmental problems should be dealt with internationally rather than domestically. What is your opinion?

Hình như bạn off topic thì phải @@ Topic này bàn luận như kiểu là vấn đề ô nhiễm toàn cầu nên được giải quyết trên phương diện toàn cầu hay là trong nước riêng mà. Chứ có phải là chính phủ hay cá nhân đâu. 

Rating: 3.55
đã góp ý bởi (48 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
1 góp ý
...