ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

46k thành viên

The graph below shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city in 1960, 1980 and 2000.

image

 

The bar chart finely depicts the proportion of travelers using 4 means of transportation in 3 different years: 1960, 1980, and 2000 in one European city. From an overall perspective, while there were fewer people travelling to work by bike or on foot, cars were gaining in popularity.

To begin with, in 1960, cars were the least popular form of transport, with only 7% of the population drove them to work. In contrast, approximately one third of the city dwellers arrived at work on foot. The proportion of those who used bus and bikes were 20% and 27%, respectively.

It can also be observed that the number of cars drivers had outstripped those of the reaming three categories, due to a prominent increase to 37% between 1980 and 2000. In terms of buses which were the most prevalent mode of transport in 1980, its percentage had dropped to only 18%. Bikers demonstrated the most dramatic decrease as it plunged by a massive 15%, compared to an 8% fall of the number of people walking to work.  

 

Cảm ơn các bạn nhiều :)

Rating: 5.00
đã hỏi trong Comparison bởi (10 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

The bar chart finely depicts (represents) the proportion of travelers using 4 means of transportation in 3 different years: 1960, 1980, and 2000 in one( a specific ) European city. From an overall perspective (In general), while there were fewer people travelling to work by bike or on foot, cars were gaining in popularity.

To begin with ( khỏi cần cũng được), in 1960, cars were the least popular form of transport, with only 7% of the population drove them to work. In contrast, approximately one third of the city dwellers arrived at work on foot. The proportion of those who used bus and bikes were 20% and 27%, respectively.

It can also be observed that the number of (cars drivers)? had outstripped those of the reaming? three categories, due to a prominent increase to 37% between 1980 and 2000. In terms of buses which were the most prevalent mode of transport in 1980, its percentage had dropped to only 18%. Bikers demonstrated the most dramatic decrease as it plunged by a massive 15%, compared to an 8% fall of the number of people walking to work.   (mình đọc không hiểu )

1. dùng từ không phù hợp    , chưa tính lỗi lặp từ

2. sai chính tả 

3. grammar  : trong task 1 ( trừ map và process) không cần giải thích ( because, owning , due to .... không những được điểm mà còn bị trừ nếu sai ngữ pháp)

4. Coherent and cohension : câu cuối mình đọc không hiểu . Ban đầu bạn so sánh sự sụt giảm trong bike , vế sau bạn lại đi so sánh mức độ đó với foot ( mình hiểu ý bạn là muốn so sánh chênh lệch nhưng về mặt học thuật  nó ko có ý nghĩa )

mình sửa ví dụ câu đó nhé : Although the percentage of bikers was higher than that of persons choosing to walk on foot in 1980 , the city then witnessed a reversed trend in the following two decades 

 

Rating: 7.40
đã góp ý bởi (84 điểm)
sửa nội dung bởi
Mình thấy 1 số bài họ vẫn dùng 'From an overall perpective' hay là 'depict' mà?'

Còn mấy cái chính tả nó chỉ là typo thôi :) mình chuyển từ giấy ra máy nó có hơi sai sót 1 tý còn trong bài thật vẫn đúng.

Cảm ơn bạn về bài chữa nhé, nhất là câu cuối (lúc đó mình cuống quá ko biết miêu tả nốt 2 dữ kiện còn lại như thế nào)
From an overall perspective (  tuỳ bạn  dùng vì nó không sai ,  nhưng theo kinh nghiệm mình thì nó  thông thường dùng trong writing task 2 , nó hàm ý như for example vậy ) - bạn dùng đơn giản thôi ( In general , It can be clearly seen that ....
0 phiếu

The bar chart compare the percentages of travellers using 4 different transport modes to and from workplace in 1960, 1980 and 2000.

As can be seen, in 2000, cars became the most popular mean of transport, while walking, in 1960, was the prefered choice by majority of the public.

In details, the proportion of peoplle using cars was only around 7% in 1960 but this figure increased by threefolds in the next 20 years to 22% and continued to rise with a record at over 35% in 2000. In contrast, travelling on foot was prefered by nearly 35% of travellers in 1960. However, in the next every 20 years, this statistic dropped by half, namely 17% and 8% in 1980 and 2000 respectively.

Furthermore, bus was dominant as a transportation option for commuters in 1980, at 26%, whereas the years 1960 and 2000 shared similar figures for bus, 18% and 16% consecutively. Lastly, 25% of travellers used bikes in 1960 but since then, there was a significant decrease in popularity of this transport mode with notable record of 7% in 2000.

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (20 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

2 Góp ý
2 Góp ý
đã hỏi 14 Tháng 3, 2016 trong Trend (line) bởi Dang Manh Truong (10 điểm)
...