ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chung để các ban cùng nhau chia sẻ bài viết, kinh nghiệm viết bà, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.7k Góp ý

2.2k bình luận

71.1k thành viên

The line chart present the number of the old people of three countries from 1940 to2040. As an overall trend, it is clear that quantity of old people increased through years .

As can be seen clearly, there were a gradually rise of old-population in two countries : USA and Sweeden from 1940 to 1980. In contrast, it provided a slightly fall of old population in Japan.

The trend continue  go up slowly for 2 countries : Japan and USA while it rocket for Sweden about 5%.  At the end of the scale, it supply a speedily upward trend of over 64 years old people .

In brief, 3 countries have upsurged the amount of old population because of the improvement of medical and the birth-controlled method .

Rating: 4.50
đã hỏi trong Trend (Line) bởi (0 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

3 góp ý

+1 phiếu

The line chart present the number of the old people shows information about people aged 65 or over/ more/ higher in of three countries from 1940 to 2040. As an overall trend, it is clear that quantity of old people increased through years .

Overall, it is clear that the percentage of old people in all countries increase over the period of 100 years. Furthermore,... (em tự tìm một thông tin nổi bật nữa)

As can be seen clearly, there were a gradually rise of old-population in two countries : USA and Sweeden from 1940 to 1980. In contrast, it provided a slightly fall of old population in Japan. (1: em nên bắt đầu bằng con số, ví dụ: Starting from... in...) (2: tiếp là so sánh với 1 trong 2 nước còn lại ví dụ Mỹ so với Sweden vì khá giống nhau trong giai đoạn đầu) (3: lôi Japan vào, nhấn mạnh vấn đề đi xuống của nước này cho tới quá 2000 1 chút vẫn dưới 5%).

The trend continue  go up slowly for 2 countries : Japan and USA while it rocket for Sweden about 5%.  At the end of the scale, it supply a speedily upward trend of over 64 years old people . (đoạn này phải nói về future với các kiểu câu như: ... is expected to..., ... will be 65 years old or over,...

In brief, 3 countries have upsurged the amount of old population because of the improvement of medical and the birth-controlled method . (ở Overall đã nhắc rồi thì thôi)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (344 điểm)
0 phiếu

Mình thấy bài của bạn hơi sơ sài trong phần so sánh nên thêm vào ý kiến của mình để bạn tham khảo nhé :)

The line chart presents the number of the old people of three countries from 1940 to2040. As an overall trend, it is clear that quantity of old people increased through years, and the number of American people in aged 65 and over was the highest at the end of the period.

As can be seen clearly, there were a gradual rise of old-population in two countries : USA and Sweeden from 1940 to 1980. Interestingly, the number of old people in Sweden started to increase significantly since 1990 and is guessed to rank the second in 2040 although there will be a slight decrease to approximately 18% the country population in 2030. The percentage of USA will be 24% in 2040 and  Sweden will just exceed it, at about 25%.

 In contrast, it provided a slightly fall of old population in Japan. During the period of 1960 and 1990, this figure remained statble and since 1990 it went up gradually. It witnessed a dramatic increase and reached the peak at 27% in 2040. 

 

The trend continue  go up slowly for 2 countries : Japan and USA while it rocket for Sweden about 5%.  At the end of the scale, it supply a speedily upward trend of over 64 years old people .

In brief, 3 countries have upsurged the amount of old population because of the improvement of medical and the birth-controlled method .

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)
0 phiếu
Bạn thường mắc lỗi ko chia động từ với cả bạn viết ngắn và hơi sơ sài
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (16 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)
...