ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

36.6k thành viên

TOPIC: Some people think that parents should teach children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the place to learn this.
Discuss both these views and give your own opinion.
 
Along with gaining knowledge, nowadays it is also essential for children to learn how to behave well in society. There are arguments about whether family or school take a responsibility for teaching children the way to communicate with other people.
When it comes to educating kids about how to be a good members in the society, parents are always considered as people who are suitable to tell their children how to interact and associate with others. In fact, parents are kids' closest relatives, who can understand their children better than anyone else. Therefore, it is easily for them to teach the children to play a good role in the community.
However, instructing kids about their role in the society is not only parents' responsibility but the education system also plays an important role. When entering school, children will associate in a wider community and have a chance to interact with other people, which cannot be achieved if they learn only at home. Most teachers or instructors are professional and they all have better experience in teaching students in a suitable way in order to show them the way to live better. Furthermore, today almost every mothers and fathers are busy at work, which prevents them from having time with their kids. For instance, some children in this generation even spend more time at school than at home, thus school can be a good choice for learning necessary skills in the environment.
In conclusion, learning about basic skills to communicate in the society is absolutely essential for children, along with gaining information. It is both parents and schools that play an important role in order to give useful instructions to their kids in order to achieve better in the future.
Rating: 4.80
đã hỏi trong Discussion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Along with gaining knowledge, nowadays it is also essential for children to learn how to behave well in society. There are arguments about whether family or school take a responsibility for teaching children the way to communicate with other people.
When it comes to educating kids about how to be a good members in the society, parents are always considered as people who are suitable to tell their children how to interact and associate with others. In fact, parents are kids' closest relatives (and beside the children most of the time) , who can understand their children better than anyone else. Therefore, it is easily for them to teach the children to play a good role in the community. (Mình xin phép thêm một ý nhỏ: Futhermore, the kids can copy their parent' behaviors quickly, and by this method, they can learn good thing from the parents naturelly .)
However, instructing kids about their role in the society is not only parents' responsibility but the education system also plays an important role. When entering school, children will associate in a wider community and have a chance to interact with other people, which cannot be achieved if they learn only (mình nghĩ chỗ này là only learn) at home. Most teachers or instructors are professional and they all have better experience in teaching students in a suitable way in order to show them the way to live better. Furthermore, today almost every (chỗ này nên dùng most mình nghĩ vậy) mothers and fathers are busy working, which prevents them from having time with their kids. For instance, some children in this generation even spend more time at school than at home, thus school can be a good choice for learning necessary skills in the environment
In conclusion, learning basic skills to communicate in the society is absolutely essential for children, along with gaining information. It is both parents and schools that play an important role in order to give useful instructions to their kids in order to achieve better (mình chưa hiểu chỗ này lắm nên tạm sửa là behave better) in the future.
 
Trên đây là những ý kiến của mình, mình chưa có kinh nghiệm ở task 2 nên không giúp được nhiều, nhưng mình thấy bạn có ngữ pháp rất ổn ^^ Những phần mình sửa là ý kiến riêng nên mong nhận được góp ý của bạn nữa nhé.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (7 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 17 Tháng 9, 2016 trong Opinion bởi Mai Ha (0 điểm)
1 góp ý
...