ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 12/07/2019, Thành viên với số điểm tích lũy từ 10đ trở lên sẽ nhận được bài chữa từ team ieltsplanet.info, số point nhận được sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, nếu như phát hiện số điểm bất thường sẽ cảnh cáo và khóa tài khoản của thành viên đó

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.6k Bài viết

3.6k Góp ý

2.1k bình luận

65k thành viên

It is a hotly debated topic that whether people should learn a foreign language in their own countries, or study a new language in the country in which it is spoken. From my perspectives, I greatly nominate the later way of studying. There are three significant benefits to consider that mentality: efficiency, interaction and culture.

First of all, it is the aspect of efficiency that makes studying a foreign language in its native land the best way to master a new language. It is a common knowledge that language skills that include speaking, writing, reading and listening can only studied most effectively by involvement in foreign environment. The four skills, which are practiced every day and in every case can be developed a lot in order not only to serve as language perfection but also life preparation. More remarkably, studying a foreign language in a foreign country provides the accuracy in language usage. As can be seen, compared  a person living in the U.S, with one who studies English in Vietnam within the same time, the first person, obviously, is a more precise English speaker as well as a more proper English writer. That is how accuracy influences an individual that spend time studying language in a different country.

Secondly, it can’t be denied that studying a foreign language in its native country facilitates the language users more in terms of interaction. Living in a foreign country, a  person may access to daily language that is not taught in his/her own nation. That inclination to both formal and informal language will assist him/her a lot in study or future’s career in which colloquial language is mainly used in communication. More importantly, the interaction in language can lead to favorable attitude in study process. Because studying, in this way, is fun and easy, the outcome will greatly be accelerated. Therefore, interaction is beneficial in language learning.

Thirdly, culture is another factor that makes up for the success of language learners. It is clearly acknowledged that learning a language from its tradition, customs is the smartest way because it takes us to the formation of that language and culture. Tracing back to the history, is a good way of attaining its tradition, which matters a lot how that language changed. In addition, activities in foreign language help us to pick up that unfamiliar ways of thinking naturally. Because they are usually fun and interesting, we are engaged a lot through our participation. Culture, in this way, works as an avenue to develop language skills, which are central in the language studying process.

All in all, efficiency, interaction and culture are regarded as three most essential factors contributing to studying process in a foreign land. It is highly recommended that language learners take my opinion into consideration for their own future’s success.
Rating: 0.30
đã hỏi trong TOEFL bởi (6 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

3 góp ý

+2 phiếu
 
góp ý hay nhất

It is a hotly debated topic that whether people should learn a foreign language in their own countries, or study a new language in the country in which it is spoken. From my perspectives, I greatly nominate (Sử dụng từ advocate hay hơn bạn ạ)  the later way of studying. There are three significant benefits to consider that mentality: efficiency, interaction and culture.


First of all, it is the aspect of efficiency that makes studying a foreign language in its native land the best way to master a new language. It is a common knowledge that language skills that include speaking, writing, reading and listening can only be studied most effectively by involvement in foreign environment. The four skills, which are practiced every day and in every case can be developed a lot  (Mình thấy viết là can be improved in leaps and bounds cũng dc) coolnot only in order to serve as language perfection but also to life preparation. More remarkably, studying a foreign language in a foreign country provides the accuracy in language usage. As can be seen, compared  a person living in the U.S, with one who studies English in Vietnam within the same time, the first person, obviously, is a more precise English speaker as well as a more proper English writer. That is how accuracy influences an individual that spend time studying language in a different country.


Secondly, it can’t be denied that studying a foreign language in its native country facilitates the language users more in terms of interaction. Living in a foreign country, a  person may access to daily language that is not taught in his/her own nation. That inclination to both formal and informal language will assist him/her a lot in further study or future’s career in which colloquial language is mainly used in communication. More importantly, the interaction in language can lead to favorable attitude in study process. Because studying, in this way, is fun and easy, the outcome will greatly be accelerated. Therefore, interaction is beneficial in language learning.

Thirdly, culture is another factor that makes up for the success of language learners. It is clearly acknowledged that learning a language from its tradition, customs is the smartest way because it takes us to the formation of that language and culture. Tracing back to the history, is a good way of attaining its tradition, which matters a lot how that language changed. In addition, activities in foreign language help us to pick up that unfamiliar ways of thinking naturally. Because they are usually fun and interesting, we are engaged a lot through our participation. Culture, in this way, works as an avenue to develop language skills, which are central to (= is an important part of) the language studying process.

All in all, efficiency, interaction and culture are regarded as three most essential factors contributing to studying process in a foreign land. It is highly recommended that language learners take my opinion into consideration for their own future’s success.

Đó là ý kiến của mình. Chúc bạn học tốtsmiley

Rating: 8.00
đã góp ý bởi (17 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi
Cám ơn bạn nhé. Mình sẽ chọn lọc và tiếp thu ý kiến của bạn.
+2 phiếu
1. Người ta ít dùng a hotly debated topic mà dùng a controversial topic.

2. Đồng ý nominate thay bằng advocate.

3. Thay to consider bằng to be considered.

4. Người ít dùng dấu ":".

5. Nghiên cứu lại từ native land.

6. Provide somebody with something.

6. Accuracy dùng trong khoa học công nghệ nhiều hơn trong ngôn ngữ.

7. Cấu trúc bài tổ chức tốt. Tuy nhiên văn chưa nuột, vẫn còn mang tính Việt Nam.

Chúc bạn học tốt.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (9 điểm)
0 phiếu
- " It is a common knowledge that language skills that include speaking, writing, reading and listening can only studied most effectively by ..." : nên sửa "that" thứ 2 thành which để câu văn tránh bị lặp từ. Thiếu chia bị động : can only "be" studied. "Most "là so sánh nhất nên thiếu "the", có thể đổi thành "more". - " All in all.... are regarded as three most essential factors ..." : are regarded as "the" three most essential factors Btw, mình thấy bài viết của bạn rất tốt và cách sử dụng từ của bạn cũng rất linh hoạt :d
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (13 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

0 Góp ý
đã hỏi 22 Tháng 7, 2016 trong Other bởi trangroz (0 điểm)
...