ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.4k thành viên

Some teacher say students should be organised into groups to study, while others agree that students should be made to study alone. Which one do you think is better?

            There are many methods to study effectively. Study alone has been a traditional way to learn. However, along with the development of our life, group study is becoming a better way to study.

            Firstly, Group study is more active because it offers answers from all members in group. You can show your answer to your friend or you can receive many different questions and suitable answer from your friends. Therefore, group study will increase the interaction between leaner so it make study more effectively

            Secondly, Studying in group will help you understand faster and easier. For example, you don’t understand meaning of a new word and you have a mistake in math so you can ask your friend to find answer together. Group study may be a useful engine which answer any questions from leaner.

            Finally, Group study is one of the best ways to create confidence. In you group, while studying, you cannot only receive many questions but also answers which make your friend misunderstand so you will seem to be young teacher who are going to explain these questions. Thank to study in group, you will have much chances to improve your confidence.

            In conclusion, group study is going to be better if we know how to use it effective. Moreover, leaner will be given many benefits from group study and you can see your study which is better day by day.
Rating: 5.80
đã hỏi trong Opinion bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

+1 phiếu

Bai cua ban viet rat hay. Tuy nhien minh co mot so gop y sau:

You can show your answer to your friend or you can receive many different questions and suitable answer from your friends.

Therefore, group study will increase the interaction between leaner so it make study more effectively.

In you group, while studying, you cannot only receive many questions but also answers which make your friend misunderstand so you will seem to be young teacher who are going to explain these questions. Nguyen 1 cau nay, ban chia sai dong tu, y cung k hay.


khi bạn viết bài như thế này thì tránh dùng cá nhân, ý của bạn chưa đủ thuyết phục

Đậm đà bản sắc người Việt nam

Rating: 8.80
đã góp ý bởi (27 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...