ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

35.4k thành viên

The issue of whether international tourism is a negative problem remains a matter for debate.

People cannot deny the noticeable impacts of tourism on the local life. Through indirect business like retails and transportation, there are more jobs for the local, which increasing extra tax revenues from airport and hotel taxes. Government could use incomes from tourism business to improve schools, housing, and hospital. To attract visitors, infracstuctures and new leisure amenities must be invested, leading to life standards can be higher. Through real interaction with foreigners, the global awareness of some issues as poverty and human rights abuses can be raised.

As a matter of fact, tourism to some extent would pose a threat to region’s natural and cultural resources. In fact, water supply, beaches, and herritage sites can reduce their quality when being overused.  The emissions from travel pollutes the environment. Secondly, it is true that tourism can generate more jobs; however, these are usually seasonal and poorly paid. Besides, increasing number of tourists might puss up local property prices, cost, goods, and services. Finally, crime and congestion are major problems caused by tourism development. Travellers with camera, money or valuable possession easily attracts criminals.

In my opinion, the problems caused by tourism should be carefully paid attention by not only the local, but also the government and tourists. The authorities should orientate their national and regional tourist strategies so that they can minimize the unexpected effects to social and environment. Each and every tourists ought to respect their destinations, no littering or distroying the wildlife and native culture.

People can say tourism is more harm than goods. It is needed to consider to protect native culture and environment.
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Problem-Solution bởi (26 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Theo mình thì:

- Mở bài bạn nên viết từ 3-4 câu, để một câu khá cụt lủn.

- Đoạn hai, bạn đang theo xu hướng phân tích điểm tốt của international tourism, tuy nhiên bài này chỉ cần nêu reasons của suy nghĩ tiêu cực thôi. Vậy nên giám khảo sẽ có thể nghĩ bạn lạc đề.

- "As a matter of fact" thường dùng trong văn nói hơn là văn viết.

- "In fact, water supply, beaches, and herritage sites can reduce their quality when being overused.  The emissions from travel pollutes the environment." ---> đoạn này chưa thực sự làm rõ được topic sentence của bạn. Bạn có thể đề cập đến the loss of cultural identity.

- "prices, cost" lặp nghĩa.

- Các ý ở đoạn ba bạn nêu ý hơi bị vụn. Các ý không được cân bằng cho lắm. Ví dụ ý đầu tiên của bạn là một chủ đề khá rộng, thì đến các ý sau như việc làm theo mùa hay ách tắc giao thông lại là chủ đề eo hẹp và thực sự không thuyết phục lắm.

- "The authorities should orientate their national and regional tourist strategies so that they can minimize the unexpected effects to social and environment"---> which strategies? 

- "harm" ---> harmful

- "native" ---> national

 

Rating: 7.30
đã góp ý bởi (48 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...