ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.2k Góp ý

2k bình luận

21.2k thành viên

Traffic problem has become more and more serious nowadays, especially in the large cities. One of the solutions to this case is application of public transports. However, this has its pros and cons. In my opinion, the greatest advantage of public transports is its contribution to preserve the environment. Using this means could reduce pollution because there would be fewer cars driving on the roads.It means there would be fewer fumes and could avoid traffic jams also. Furthermore, public transport is more economical for many people such as students and the low-paid workers. In the other side, using public vehicles can be also disadvantageous because they are not available at any time. So we could spend even some hours waiting. Moreover, buses are usually so crowded that it would be difficult for us to control our belongs. It would give chance for criminal to act, especially in the rush hours. In conclusion, public transport has not only advantages but also disadvantages. Personally, I support using public transport because it is environmentally friendly.

 
Rating: 2.98
đã hỏi trong TOEFL bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu
Mình nghĩ một bài luận TOEFL cần phải có Introduction-2 hoặc 3 Body Para- Conclusion, mấy cái đó mỗi cái là một đoạn nên bạn không nên viết gộp chung như vậy.

Cái nữa là, bạn nên xem lại một số outline và hướng dẫn của thầy cô về writig. Mình thấy bài viết còn khá sơ sài, structure chưa đúng. Thiếu supporting detais khá nhiều
Rating: 7.00
đã góp ý bởi (1 điểm)
0 phiếu

Traffic problem has become more and more serious nowadays, especially in the large cities. One of the solutions to this case is application of public transports. However, this has its pros and cons. In my opinion, the greatest advantage of public transports is its contribution to preserve the environment. Using this means could reduce pollution because there would be fewer cars driving on the roads.It means there would be fewer fumes and could avoid traffic jams also. Furthermore, public transport is more economical for many people such as students and the low-paid workers. In the other side, using public vehicles can be also disadvantageous because they are not available at any time. So we could spend even some hours for waiting. Moreover, buses are usually so crowded that it would be difficult for us to control our belongs. It would give chance for criminal to act, especially in the rush hours. In conclusion, public transport has not only advantages but also disadvantages. Personally, I support using public transport because it is environmentally friendly.

Mình thấy bài viết của bạn ngắn quá!

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (147 điểm)

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

1 góp ý
đã hỏi 19 Tháng 3 trong TOEFL bởi AnhThun (0 điểm)
...