ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

52k thành viên

nowadays, with an increasingly popularity of mobile phones and computers, the ability to talk directly of people is being disappeared. in my opinion, i completely disagree with this

Firstly,Talking through mobile phone and computers bring a wide range of convenience. people could show their feeling easily to the others.for example, it is very romantic for the boy to send a message or make a call to declare his love to the girl.

secondly, mobile phones and computers play an important in deleting geographical barrier. instead of wasting several times contacting with someone that live in remote by going to there, people now find it much easier to communicate just stay at home  thanks to using mobile phones or computers.

in conclusion, i do not accept the argument  that because of development of mobile phones and computers, people will be unable to communicate face to face 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

+1 phiếu

Bài này đã hoàn chỉnh đâu mà nhờ chữa? Bạn phải viết theo đúng dạng IELTS đi nhé.

1. Đúng form.

2. Chuẩn số lượng từ.

3. Trình bày (văn bản) cẩn thận.

 

nowadays, with an increasingly popularity of mobile phones and computers, the ability to talk directly of people is being disappeared. in my opinion, i completely disagree with this

Firstly,Talking through mobile phone and computers bring a wide range of convenience. people could show their feeling easily to the others.for example, it is very romantic for the boy to send a message or make a call to declare his love to the girl.

secondly, mobile phones and computers play an important in deleting geographical barrier. instead of wasting several times contacting with someone that live in remote by going to there, people now find it much easier to communicate just stay at home  thanks to using mobile phones or computers.

in conclusion, i do not accept the argument  that because of development of mobile phones and computers, people will be unable to communicate face to face

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (344 điểm)
0 phiếu

á=Nowadays, with an increasingly popularity of mobile phones and computers, the ability to talk directly of-> to people is->are being disappeared. in my opinion, I completely disagree with this

-> Increasing

Firstly, Talking through mobile phone and computers bring a wide range of convenience. people could show their feeling easily to the others.for example, it is very romantic for the boy to send a message or make a call to declare his love to the girl -> show love for the girl.

secondly, mobile phones and computers play an important part in deleting geographical barrier. Instead of wasting several times contacting with someone that lives in remote by going to there, people now find it much easier to communicate just stay at home  thanks to using mobile phones or computers.

in conclusion, i do not accept the argument that because of development of mobile phones and computers, people -> human will be unable to communicate face to face 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (22 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...