ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.1k thành viên

 

 1. You should also state your opinion, or simply say your conclusion on the dilemma will be also be given
 2. Spoken language
 3. Repetition of the word skills
 4. a detrimental impact/detrimental impacts
 5. ‘Purpose’, with this meaning, is a countable noun. It must not be left alone like this (no pluralisation/article)
 6. A more academic expression is “ … ; therefore, …”
 7. Unclear: Whose initial cravings are there? What do initial cravings refer to?
 8. This sentence provides no clear support to the previous topic sentence.
 9. Repetition of the word income -> have no or low income.
 10. Works -> jobs
 11. Pay for their expenses or cover/bear the expenses
 12. No or poor use of cohesive devices
 13. How about women? ;)
 14. This is a rather bold recommendation. You should use more suggestive language, as your two body paragraphs do not support much for this recommendation.

 

Rating: 3.20
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...