ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

58.2k thành viên

Đề thi IELTS ngày 7/2/2015 - Bài Problem/Solution Band 5.0 của bạn Totoro

 

Bài Problem/Solution Essay Band 5.0 của bạn totoro:

Bài chữa được thực hiện bởi Trang Truong IPP IELTS www.facebook.com/ipphanoi

300 words – BAND 5.0

 

Các bạn ấn ‘See more’ nếu muốn xem chữa chi tiết cho từng lỗi sai nhé!

 

*. This is not a proper topic sentence for your first body paragraph

1. Preposition of -> in

2. Wrong use of ‘the’

3. The generalization of the reason is not about the habit of the local people.

Missing article the before people.

4. Wrong article -> a country.

5. Instead of the leading, use chief, first, key, main, major, primary, prime, principal, overriding

6. Wrong article.

7. Unclear reference.

8. Wrong cohesive device -> in contrast

9. Collocation mistake: ‘boost’ doesn’t usually go with ‘horizon’

10. Should be ‘horizon of knowledge’

11. Informal cohesive device -> consequently, as a result.

12. This word does not fit the context.

13. Collocation mistake; Use effectively/adequately/completely instead of productively for tackling problems.

14. Wrong preposition -> of

15. Bad word choice

16. ‘Sightseeing’ is a noun, not a gerund

17. It is awkward to read “sightsee artifacts

18. Parallelism: the natives -> the poor

19. Use modal verb -> can/could/should possibly use

20. Unnecessary complication

21. Unclear referencing

22. Unclear/ irrelevant to the context

 

**

Thư viện bài chữa được hỗ trợ về mặt nội dung bởi thầy Tú Phạm - IPP IELTS với đội ngũ giáo viên IELTS 8.0+

 

Rating: 4.75
đã hỏi trong Band score 5.0-5.5 bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...