ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.2k thành viên

Topic:
Should wealthy nations be required to share their wealth among poorer nations by providing such things as food and education? or is it the responsibility of the governments of poorer nations to look after their citizens themselves?


Essay: 
The issue that whether wealthy nations should help citizens in poorer country with some necessities such as food and education or it is self-responsibility of poor nations' government is a huge debate. Personally I agree with the first idea because of some factors including emotional and rational side.
On the one hand, we are all human beings and living in the many part of society, we can have different skin colors, variety of nationality but can share the same living environment. Therefore, If we see other suffer from poverty,lack of decent facilities or needs, we should support them to make our global more peace and pleasant. Take Africa and Asian countries as an example, these is very poor nations with under-develop industry and low standard of living.  It is no reason for rich countries such as America or Japan not to aid these nations and help them overcome difficulties. 
On the other hand, poverty is the key reason lead to chaotic situations or terrorism. Also It can increase the amount of crimes that may directly affect to wealthy nations and cause some terrible results such as illiterate or death. However, It can be said that poor nations' government have no responsibility for their citizens' miserable, They have to try and find out the best way of developing economy and improving living status of their people but it would be very challenged for the lack of resources and investment countries. They will be better if receiving helps from rich nations and taking use of these supports.Government of poor nations are still mainly responsible to develop their own economy with some helps from richer countries.
To sum up, I suppose that poorer nations' government should take responsible to their citizens with the support from wealthy nations.

Rating: 2.50
đã hỏi trong Opinion bởi (5 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

2 góp ý

0 phiếu

1/poor nations' governmentS : thiếu số nhiều

2/emotional and rational side: vẫn thiếu số nhiều, và từ vựng bị lủng củng, có thể gom vào luôn và nói "because of some emotional and rational factors"

3/ human beings and living: lỗi ngữ pháp cơ bản, hoặc bỏ and đi, thay bằng dấu phẩy, hoặc thay bằng who live

4/variety of nationality: lại bị lỗi danh từ số nhiều số ít

5/ more peace: more peaceful

6/as an example, these is very poor nations : as examples (hai nước), chia động từ sai, these are

7/poverty is the key reason lead: leading 

8/their citizens' miserable: misery

9/if receiving helps from rich nations and taking use of these supports: không dùng v-ing sau if được, mà là if they receive...and take use of

10/ take responsible: take responsibility

Nói chung là bài của bạn sai ngữ pháp nhiều quá, sửa không xuể luôn ấy, mà lại toàn là những lỗi cơ bản như chia động từ, danh từ số ít số nhiều, form của từ sai. Bởi vì sai ngữ pháp nhiều như thế này, nên chưa cần bàn đến phần task response và coherence, hai phần còn lại đã đủ kéo điểm bạn xuống rồi. Bài này trong khoảng từ 5 đến 5.5

Rating: 0.60
đã góp ý bởi (70 điểm)
Thank so much :x
0 phiếu

1. bài này bạn viết theo kiểu dịch từ tiếng việt sang tiếng anh, nghĩ sao viết vậy nên câu văn lủng củng, ý rời rạc

2. từ ngữ dùng không phong phú, nên bổ sung thêm các trạng từ và tính từ vào bài viết

3. câu văn chưa đa dạng, còn lặp khá nhiều dẫn đến bài văn bị nhàm chán

4. nêu ra ví dụ thì phải nói lên những ảnh hưởng từ những tình trạng ấy để làm nổi bật lên ý của mình

5. Band: 5 đến 5.5 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (92 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...