ip.chuawriting
Post bài mới

Website Chuawritingmienphi là forum chữa bài miễn phí, được chữa từ chính cộng đồng học IELTS, các bạn hãy cũng nhau chia sẻ kinh nghiệm viết bài, cùng nhau chữa bài, góp ý, chung tay vì một cộng đồng học IELTS phát triển hơn nữa nhé.
Luật của Forum: Thành viên với mỗi góp ý bất kỳ tại forum sẽ nhận được số bài chữa tương ứng từ https://ieltsplanet.info/ khi thành viên đó có một bài viết mới tại forum, bài viết được chấm dựa trên format của British Council - sửa bài bởi các bạn có band Writing 7.5+

Các bạn xem bài chữa mẫu tại "http://bit.ly/baichuaW-demo"
Đối với các bài chữa thiếu nghiêm túc sẽ được kiểm duyệt và ban tài khoản của học viên đó.

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.7k Bài viết

3.8k Góp ý

2.2k bình luận

78.8k thành viên

 

Bài Opinion Essay Band 6.0 của bạn Ethan

Bài viết nằm trong chùm bài chữa đề Writing hàng tuần trên Scholarship Planet http://scholarshipplanet.info/check/chua-de-ielts-hang-tuan ; Thực hiện cùng IPP IELTS www.facebook.com/ipphanoi

Link bài viết gốc tại: http://scholarshipplanet.info/check/2015/d%E1%BB%81-thi-ielts-10-01-2015-leaders-and-directors-organisation-are-normally-elder-people?show=2022#a2022

Bài chữa được thực hiện bởi Trang Truong IPP và Tu Pham IPP

 

Overall: 6.0 (rounded-up)

To some fastidious examiners, this band score can be reduced by 0.5

 

Task Achievement: 5.5

Coherence and Cohesion: 6.0

Lexical: 6.0

Grammar: 5.5

 

Detailed comments:

Your Task Response score is heavily reduced due to mistakes *, ** and ***. This can be described as ‘addressing the task only partially’.

 

In terms of Coherence, even if you attempt to write a discussion-led opinion essay, your paragraphing and language must express your opinion clearly – this is somewhat missing in your writing. There are also some logical mistakes. Your Cohesion, however, is fairly good.


Your Lexical Resources are fairly good, with a certain level of range and flexibility. However, better word choices for certain contexts should be selected.

 

Your Grammar needs some improvements: articles, punctuations and parallelism.

 

 

 

 

Proofreading notes:

 <*>   From reading your introduction, I would assume your essay will a one sided argument rather than partially agree/disagree.

<**> and <***> The two body paragraphs do not explain your point of view (one-sided argument). They are more of a balanced view approach, and thus do not fit with <*>

 

(a) CEO, CEOs: abbreviations are not suitable for formal writing

(b) insane: the positive meaning of this word is only used in spoken lanaguage

(1) Aged = Very old (Collins Cobuild) nên không hợp với ngữ cảnh này; trong ngữ cảnh này thì có thể sử dụng từ senior managers/directors, experienced people, etc

(2) Grammar: the older + n à the older ones.

(3) Expressing opinion: ‘I agree’ là cách tương đối đơn giản. Bạn có thể chọn các cách khác, ví dụ: to a certain extent, it is true that....

(4) Word choice: have à may bring ... to the companies.

(5) An auxiliary verb is required (could/can, might/may)

(6) Unparalleled; this should be: improve productivity and economic efficiency.

(7) Same as (2)

(8) Logic: Example of making market survey is not a proper example for youth power or technological adaption.

(9) Unparalleled: catch the market trends and making decision à catch market trends and make decisions

(10) Collocation mistake: significant à major

(11) Article: the à a

(12) Problem with coherence.

(13) Unparalleled: those younger à the younger (ones) do

(14) Turnover, sales à turnover or sales.

(15) This sentence is not clear. How is that quality significant to the topic? You may add some clarification, such as “… to be affected by wide and irregular turnover and sales fluctuation”

(16) Repetition

(17) ‘the’, not ‘some’. Or you can just remove the whole ‘because …’ clause.

 

 

 

 

*

Cách thức gửi bài chữa cho Thư viện: Theo Post này: www.facebook.com/thuvienbaichuaIELTS/posts/833077206751807

Cách tra cứu các bài viết trong thư viện theo Band Score hoặc theo Thể loại bài: www.facebook.com/thuvienbaichuaIELTS/posts/833077206751807

Thư viện Bài chữa IELTS được hỗ trợ về mặt nội dung bởi thầy Tú Phạm, cô Trang Trương và IPP IELTS Hà Nội với các thầy cô 8.0 IELTS
www.facebook.com/ipphanoi

 

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Band score 6.0-6.5 bởi (14 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.


Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...