ip.chuawriting
Post bài mới

Update: Từ 30/4/2019 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

2.5k Bài viết

3.5k Góp ý

2.1k bình luận

51.2k thành viên

Dear Sir/Madam

My name is Timothy Lee. I am a student. Recently, I have seen advertisement about improving memory course in Sunday Times. I think it maybe solve my problem.

When I was in highschool, I had a good memory. I could remember dozens of fructions and whole long poems. But things had changed since I went to college. My recollection got worse and I started to forget many things not only in my study but also in my daily routine. Although , whether I could be involved in this courseis decided by the seclection produce của your organisation. I deeply in hope to be a member của this course.

Indeed, it would be grateful if you could provide me with the necessary information about the course. First, I would like to know about the methods, which is used on the course. Second, I wish to know how much it maybe cost and when it will start.

By and large, I would appreciate it very much if your organisation could take my case into careful consideration for this course.

I look forward to hearing a favourable reply at yout at your earliest convenience.

Your faithfull,

Timothy Lee
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã hỏi trong Trend (line) bởi (5 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu

Mình có một chút nhận xét cho bạn nhé:

- Nhìn tổng thể bài của bài bạn khá là cohesion rồi đấy, ý tưởng rất tốt và cũng mạch lac nữa.

- Tuy nhiên,xem xét chi tiết thì mistakes lớn nhất của bạn chính là lỗi ngữ pháp khá nhiều. Ví dụ như câu này "others emphasize...skills". 2 động từ liên tiếp, bạn nên thêm mệnh đề quan hệ phía sau major function of university THAT/WHICH  is...Lỗi mệnh đề bạn lặp lại khá nhiều nên nếu mình là người chấm thi cũng rất dẽ nhận ra, do vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn nhé. Thêm ví dụ nữa trong bài của bạn nhé "in addition, workers do not get job-related skills difficult....result. Caaunayf bạn đáng ra nên viết là "workers WHO do not...ARE difficult to ..."

- Lỗi thứ 2 xuất hiện cũng khá nhiều là lỗi chia động từ , ví dụ sau pay attention to Ving nhé chứ không phải V không. What will happen? chứ không phải là what will be happen?

- Một số động từ không được sử dụng chính xác: choose chứ không phải choice, recruit chứ k phải là recuit, more difficult chứ không phải là dificult nhé.

- Một điểm nữa mà theo mình nhiều người không mấy quan tâm đến là dấu câu ( nhưng cái này lại rất được coi trọng bởi người chấm IELTS). Trong bài của bạn chủ yếu là mệnh đề quan hệ không hạn định( không dùng dấu phẩy) nhưng bạn hầu như đều dung. Do đó, hãy chú ý hơn với những bài viết lần sau nhé,

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (217 điểm)

Update: Từ 30/4 Điểm bạn tích lũy được trên CWMP sẽ dùng để đổi quà (vé xem CGV (100 điểm/1 vé, thẻ cào điện thoại 150 điểm/thẻ 50k, khóa học IELTS Online (300 điểm/khóa 3 tháng)
Đăng ký quy đổi điểm tại: Form đổi điểm lấy quà"

Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm Điểm nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...