ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.4k Bài viết

3.4k Góp ý

2.1k bình luận

40.5k thành viên

 
Under the auspices of technical development, trading can be negotiated smoothly throughout the Internet. In virtue of this, shopping online is gradually becoming a top choice for smart customers in this day and age.
 
 
 
First and foremost, the key factor contributing to shopping online is time saving. Instead of wasting time in looking around in numerous stores, you merely need to stay at home, choose your preferable items and the delivery service will help you do the rest. Moreover, the products will be conveyed to consumers in such a not-too-long period of time to right and left in the world with a low conveyance fee. By virtue of this predominant characteristic, people is acquainting with online trade step by step.
 
 
 
Secondly, online sellers offer us such a wide variety of products. Customers can stand a chance of purchasing all but everything online, from bits and pieces to big stuffs such as cars or houses. It puts across to the fact that with just one click, you can easily obtain the bargains you want, which is exceedingly convenient and straightforward.
 
 
 
However, it still remains a few drawbacks of online trade. Imitially, seeing that the products’ informantion is not reliable at all, the retailers may swindle us out of our money by their tricks. Last but not least, shopping online means that we have to show up our personal information to which the hackers pay such an undivided attention.
 
 
 
In conclusion, shopping online’s drawbacks are incontrovertibly outnumbered by its advantages. However, we should unceasingly alert ourselves to the tricksters when shopping on the Internet.
Rating: 8.30
đã hỏi trong Opinion bởi (0 điểm)
share bài về Wall để xem lại ===>

Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để góp ý bài viết này.

1 góp ý

0 phiếu
Under the auspices of technical development, trading can be negotiated smoothly throughout the Internet. In virtue of this, shopping online is gradually becoming a top choice for smart customers in this day and age.

Về phần mờ bài:
Yêu cầu của mở bài là nêu được topic trong câu hỏi và phải đưa ra opinion của bạn, cụ thể ở đây bạn phải nêu được là:
Có 1 cái xu hướng là mua sắm online đang thay thế mua sắm thủ công và phải nói được là xu hướng này positive hay negative hoặc lưỡng tính nữa tích cực nửa tiêu cực...
- Mỡ bài của bạn thì mình có thể suy suy là bạn nghiêng về phía tích cực nhưng nó ko rõ ấy
mình nghĩ bạn nên sửa lại đề bài để có thể đáp ứng yo cầu trên..nhiều người thường mở bài bằng 2 câu. C1 giới thiêu topic, câu 2 nêu quan điểm bằng 1 câu phức although hoặc while...nhiều nữa
Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (51 điểm)
Cám ơn bạn, mình cũng biết là mình chưa khẳng định opinion trong mở bài mà chỉ  gián tiếp support nó thôi. Mình thường không dùng từ agree hay disagree trong bài tại ngĩ nó hơi không academic lắm ấy. Bạn biết cấu trúc nào khẳng định trong mở bài không?
Thân vs kết cũng ổn bạn nhỉ?
Về mờ bài mình hay dùng template của Simon, bạn có thể dùng cách này để viết mở bài cho mình..rất ngắn gọn thôi nhưng đủ yêu cầu, mình nên dồn sức cho các para

First and foremost, the key factor contributing to shopping online is time saving. Instead of wasting time in looking around in numerous stores, you merely need to stay at home, choose your preferable items and the delivery service will help you do the rest. Moreover, the products will be conveyed to consumers in such a not-too-long period of time to right and left in the world with a low conveyance fee. By virtue of this predominant characteristic, people is acquainting with online trade step by step.
Về đoạn của bạn, đoạn này bạn support cho cái tích cực của mua sắm online
- topic sentence bạn nói nó tiết kiệm thời gian...câu sau bạn nêu lý do tại sao nó lại tiết kiệm...câu tiếp theo bạn vẫn nói về lý do..và câu cuối nói về tác động
Theo mình, bạn chỉ cẩn bổ sung 1 lý do là đù, bạn nên bổ sung ví dụ cụ thể để support cho cái lý do đó..hơn nữa, ví dụ rất quan trọng, nó như nào 1 cái bằng chứng cho cái opinion của bạn ý..
còn câu nói về tác động, mình nghĩ nó chưa rõ, giống như 1 câu kết luận hơn, bạn cần nêu tác động để support cho cái opinion vững hơn
bạn nên nói là cái việc tiết kiệm thời gian đó mang lại lợi ích gì, cho ai và nếu ko có nó thì sẽ ra sao..
đây là ý kiến của mình.
Cám ơn bạn nhiều nhé!

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...