ip.chuawriting
Post bài mới
Thành viên với 100 points trở lên sẽ được hổ trợ discount 40% khóa IELTS PREMIUM 6.5 từ IELTS Planet - Học IELTS Online.
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé.

2.3k Bài viết

3.3k Góp ý

2.1k bình luận

31.6k thành viên

Topic: All children should study a foreign language in school, starting in the earliest grades. To what extant do you agree or disagree with this statement?


Young people are supposed to learn another language besides their mother tongue. It is also thought that beginning learning languages at early ages are important. To my point of view, I concur to this idea for three main reasons: the importance of learning languages, benefits in learning early and the reaction to a modern world children will obtain when learning languages.
 

First of all, foreign languages are vital nowadays, especially in a globalized world. They are means of communication, which are prominent in order to have business in other countries, with multi-cultured people. They help people from all over the world be connected and share their own thoughts.Therefore, schools should also put more attention into language teaching for children.

Secondly, learning is a continuous process. As a result, the sooner children learn languages, the better they will be. For instance, at the early ages, children are able to imitate adults' action, as well as languages. Therefore, they will get used to the language and they will be able to talk and to think like native speakers.

 

Lastly, because of the modern world, children will have to gradually have a exception to other culture. Learning early will make them not be scared when talking to other foreigners, which will enhance their language ability. They will be excited to find out about different cultures and be more confident when making foreign friends.


In conclusion, early language learning is noble and should be regarded as vital to children to live in a modern world.
(252 words)

Rating: 6.50
đã hỏi trong Opinion bởi (68 điểm)
sửa nội dung bởi
share bài về Wall để xem lại ===>

1 góp ý

+1 phiếu
 
góp ý hay nhất

Young people are supposed to learn another language besides their mother tongue. It is also thought that beginning learning languages at early ages are(is; chủ ngữ là beginning learning) important. To my point of view, I concur to this idea for three main reasons: the importance of learning languages, benefits in learning early and the reaction to a modern world children will obtain when learning languages.
 

First of all, foreign languages are vital nowadays( ý của bạn là ngày nay các ngôn ngữ nước ngoài là quan trọng???????? cái này bạn không nói rõ theo mình nghĩ bạn nên nói việc học thêm ngoại ngữ khác là điều trở nên cần thiết thì hay hơn là diễn đạt như ban đầu), especially in a globalized world. They are means of communication, which are prominent in order to have business in other countries, with multi-cultured people. They help people from all over the world to be connected and share their own thoughts.Therefore, schools should also put more attention into language teaching for children.( theo như bạn nói đoạn này là trình bày tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ, đối tượng chúng ta thảo luận ở đây là trẻ em nhưng đoạn này của bạn chưa thể hiện hết được ý mà bạn đã nêu,)

Secondly, learning is a continuous process. As a result, the sooner children learn languages, the better they will be. For instance, at the early ages, children are able to imitate adults' action, as well as languages. Therefore, they will get used to the language and they will be able to talk and to think like native speakers.

 

Lastly, because of the modern world, children will have to gradually have a exception to other culture. Learning early will make them not be scared when talking to other foreigners, which will enhance their language ability. They will be excited to find out about different cultures and be more confident when making foreign friends.


In conclusion, early language learning is noble and should be regarded as vital to children to live in a modern world.
(252 words)

Theo bạn, bài viết này được bao nhiêu "chấm" ?
đã góp ý bởi (54 điểm)
được bầu chọn là bài viết hay nhất bởi

Tips: Thành viên với 10 points trở lên sẽ được sửa bài bởi Team Writing 7.5 :)
Bắt đầu nhận xét ở mục "Bài chưa có góp ý" để bắt đầu kiếm point nhé :)

Tham khảo các bài viết tương tự

...